Ontslagbrief ziekenhuis

Een ontslagbrief schrijven voor aan een ziekenhuis, oftewel ontslag nemen als arts, specialist, verpleegkundige of andere ziekenhuismedewerk(st)er.

Een ontslagbrief voor een arts, specialist, verpleegkundige of andere ziekenuismederwerk(st)er is eigenlijk niet veel anders dan een gewone ontslagbrief.

Het meest voorname verschil is dat de opzegtermijnen kunnen afwijken, die normaalgesproken variëren van 1 tot 3 maanden, afhankelijk van de salarisinschaling van FWG:

  • 5 tot en met 40: 1 maand
  • 45 tot en met 60: 2 maanden
  • 65 tot en met 803 maanden

Voor de rest gelden voor zichzelf sprekende zaken zoals dat iemand die zorg levert, in de vorm van een actieve behandeling of genezing, niet zomaar of zonder vervanging mag stoppen c.q. plichtsverzuim mag plegen (i.v.m. de Eed van Hippocrates).

Op deze website zijn diverse voorbeelden beschikbaar die naar hartelust aangepast en zelf gebruikt mogen worden.

Let op: Alles wat tussen blokhaken ([]) staat is waar één of meerdere keuzes gepresenteerd worden. Ontbrekende tekst (zoals de naam in een aanhef) dient ingevuld te worden. Uiteraard is alles naar wens aan te passen.

Hieronder volgt een voorbeeld van een ontslagbrief met een formele toonzetting.

plaats en datum: [plaats], [datum]
inzake: beëindiging arbeidsovereenkomst

Geachte [mevrouw/heer [naam]/afdeling persooneelszaken],

Hierbij wil ik u melden dat ik per [datum] mijn dienstverband zal stoppen en hiermee mijn ontslag aanbied, met inachtneming van de opzegtermijn van een [tijdsbestek], per [datum].

Hoewel ik momenteel geen patiënten actief behandel hoor ik graag of de beëindiging van mijn dienstverband geen problemen zal veroorzaken, voor zowel eventuele hulpbehoevenden en u als organisatie.

Graag ontvang ik een bevestiging en informatie omtrent mijn ontslagprocedure.  Mocht u een gesprek op prijs stellen, aangaande mijn ontslag, ben ik hiervoor beschikbaar.

Veel dank voor de samenwerking en werkervaring.

Hoogachtend,

[naam]

Hieronder volgt een voorbeeld van een ontslagbrief met een informele toonzetting.

plaats en datum: [plaats], [datum]
betreft: beëindiging dienstverband

Beste mevrouw/meneer [naam],

Na veel twijfels en met veel dubbele en nare gevoelens wil ik iedereen bedanken en bij deze melden dat ik vanaf [datum] helaas mijn ontslag aanbied.  Ik neem natuurlijk de opzegtermijn van [tijdsbestek] in acht, vanaf [datum].

Hoewel ik momenteel geen patiënten actief behandel hoor ik graag of de beëindiging van mijn dienstverband geen problemen zal veroorzaken, voor zowel eventuele hulpbehoevenden en u als organisatie.

Ik heb mijn tijd als bijzonder prettig en leerzaam ervaren, maar wegens omstandigheden ben ik genoodzaakt om mijn werk bij dit bedrijf te beëindigen. Als er nog behoefte is aan een gesprek wat betreft mijn ontslag dan hoor ik het graag.

Wellicht dat ik in de toekomst ooit weer in dienst kan treden bij dit bedrijf, maar voorlopig zal ik afscheid van het bedrijf moeten nemen.

Nogmaals veel dank voor alles en dat ik al die tijd in het bedrijf heb mogen werken, het was een waar privilege.

Met vriendelijke groet,

[naam]

In de voorbeelden worden geen redenen voor het opslag gegeven. 
Dit is vaak niet nodig, maar wel raadzaam en het kan later tijd en moeite besparen, mocht de werkgever alsnog om een reden vragen (en dan is de werknemer min of meer verplicht om een reden op te geven).  

Het is ook aanbevolen om een reden te vermelden voor de simpele reden dat ziekenhuizen, gezondheidscentra en meer dikwijls in contact met elkaar staan, of zelfs tot dezelfde overkoepelende organisatie behoren.

De werknemer kan op deze manier mogelijk enige reputatieschade oplopen, of anders een toekomstige sollicitatie bemoeilijken. Dit kan het beste ontweken worden, of tenminste geminimaliseerd worden, waar een vriendelijke en beleefde opstelling bij zullen helpen.

De voorbeelden hanteren beide vrij formeel of officieus taalgebruik.  Dit kan naar eigen inschatting en wens aangepast worden, indien de heersende cultuur in een bepaalde organisatie het toelaat.

Bedenk wel dat diegene die zich over een ontslag kan buigen wellicht nooit eerder contact heeft gehad met de werknemer.  Wees beleefd en liever ook formeel richting onbekenden als vuistregel, zeker in het geval van twijfel.

Formeel taalgebruik in medische sferen is bovendien over het algemeen ook geen probleem, zeker niet in schriftelijke correspondentie.  Beleefdheid tonen wordt in het algemeen op prijs gesteld, ongeacht de organisatie.

Het ergste dat kan gebeuren in het geval van een ‘te’ formele formulering is verbazing of lichte verontwaardiging en vrijwel alleen als er een zichtbare verandering in toon is, waar het voorheen anders was (dus heel informeel en direct).

De werkgever weet vaker dan niet gelukkig wel dat een ontslagprocedure een serieuze zaak is, zeker wanneer de werknemer er op deze manier blijk van geeft.

Op de website zijn ook andere voorbeelden van ontslagbrieven te vinden. Hoewel deze voorbeelden niet specifiek toegespitst op medische ontslagbrieven zijn bepaalde formuleringen alsnog wel uit te wisselen, zo niet te gebruiken om de bovenstaande voorbeelden desnoods mee aan te vullen.