Ontslagbrief

Er kunnen verschillende situaties zijn waarin je besluit ontslag te nemen.

Het kan zijn dat je een andere baan hebt gevonden of het dusdanig niet meer naar je zin hebt op je werk dat ontslag nemen voordat je een nieuwe baan hebt een optie wordt.

ontslagbriefvoorbeelden

Ook kan het zijn dat er een conflict is of dreigt te ontstaan. Dan is ontslag nemen soms ook de beste keuze. In alle gevallen is het belangrijk dat je het ontslag netjes afhandelt. Voor je verdere carrière is het namelijk belangrijk dat er niemand negatief over je spreekt. De arbeidsovereenkomst met je werkgever moet altijd op een goede manier worden afgerond. U vindt onderaan deze pagina een ontslagbriefvoorbeeld om te downloaden.

Vrijwillig ontslag

Als je vrijwillig besluit om je baan op te zeggen, doe dit dan op een nette manier. Het is niet verstandig om onaangekondigd met je ontslagbrief op de proppen te komen. Het is beter om een gesprek aan te vragen met je leidinggevende om zo persoonlijk te vertellen dat je van plan bent het bedrijf te verlaten en waarom. Uit niet te veel kritiek op je huidige werkgever om de verstandhouding goed te houden. Je kunt uiteraard wel wat feedback geven, maar het liefst gebruik je positieve redenen om te vertrekken.

Wanneer u ontslag wilt nemen of juist een ontslag moet mededelen zijn er een aantal juridische aspecten waarmee u rekening dient te houden. Een arbeidsovereenkomst is van groot belang voor uw baan. Het is niet alleen datgene wat u ondertekent als u ergens gaat werken, maar het zijn ook de regels die van het begin tot het einde van toepassing zijn op u en uw baan. Vaak hoeft u er geen blik op te werpen om iedere dag aan de slag te kunnen, maar komt het zover dat u ontslagen wordt of ontslag wilt nemen, dan is het toch handig om te weten welke regels hieraan zijn verbonden. Op deze pagina kunt u links naar meer informatie en voorbeelden van de belangrijkste zaken die voor uw situatie van toepassing zijn vinden.

Kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule is de formule die wordt toegepast bij onvrijwillig ontslag van de werknemer. Deze formule geldt als uitgangspunt voor de hoogte van de ontslagvergoeding. Hier kunt u meer informatie vinden over wanneer de formule van toepassing is en kunt u zelf aan de hand van de kantonrechtersformule de ontslagvergoeding berekenen. Lees meer over deze formule op kantonrechtersformule.

Opzegtermijn

Elk contract kent een opzegtermijn. De regels omtrent opzegtermijnen verschillen voor werknemer en werkgevers. Ook zijn er verschillende contracten. Zo werkt opzeggen anders bij een jaarcontract dan bij een vast contract. De opzegtermijn hoeft niet beschreven te staan in uw arbeidsovereenkomst omdat deze opzegtermijn ook wettelijk geregeld is. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er in het arbeidscontract iets anders geregeld staat. Maar er zitten regels aan vast  in hoeverre het arbeidscontract met betrekking op de opzegtermijn veranderd kan worden. Op deze pagina’s vindt u meer over de opzegtermijn. Lees verder op onze opzegtermijn pagina.

Concurrentiebeding

In een concurrentiebeding staat waaraan u zich moet houden als u bij een andere werkgever wilt gaan werken of zelf een bedrijf wilt starten. Voor het overtreden van een concurrentiebeding staan forse geldboetes. Ook na ontslag is een concurrentiebeding nog van kracht, tenzij anders aangeven in een vaststellingsovereenkomst. Bekijk ons artikel over het concurrentiebeding.

Getuigschrift

Het getuigschrift is een document dat na een ontslag door de werkgever wordt verschaft. Hierin staat in ieder geval de functie die de werknemer bekleedde, het aantal uren dat de werknemer maakte en de begin- en einddatum van het contract. Daarnaast zijn er nog andere zaken die vermeld kunnen en mogen worden. Daarnaast kunt u hier een voorbeeld vinden. Bekijk ons voorbeeld getuigschrift.

Ontslagbrief

Formeel gezien moet je je contract opzeggen door een ontslagbrief in te dienen. De arbeidsovereenkomst moet officieel ontbonden worden. Om rechtsgeldig te zijn moet je ontslagbrief verplicht een aantal gegevens bevatten. Ten eerste moet de brief de volledige adresgegevens van je huidige werkgever bevatten. Vervolgens moet je duidelijk aangeven dat je je arbeidsovereenkomst opzegt. Daarbij dien je ook te vermelden per welke datum je dat doet. Vermeld ook jouw complete naam, dus met alle voorletters, en je adresgegevens. Onderteken met de plaats, datum, je naam en je handtekening. Respecteer bij je opzegging altijd de opzegtermijn die in je contract staat vermeld. Als je op goede voet staat met je werkgever, dan is het sympathiek om nog even te vermelden dat je met veel plezier bij het bedrijf hebt gewerkt.

Een ontslagbrief moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De brief dient correct en juridisch op orde te zijn. U kunt hier een voorbeeld brief vinden voor als u ontslag wilt nemen, maar ook voor de werkgever is er een voorbeeld brief.

Ontslagvergoeding

Wanneer u ontslagen wordt kunt u een vergoeding krijgen. Een ontslagvergoeding wordt ook wel de gouden handdruk genoemd. Een werkgever en werknemer kunnen onderhandelen over de ontslagvergoeding. Indien dit niet werkt kan er een kantonrechter worden ingeschakeld. De kantonrechter bepaalt dan de hoogte van uw ontslagvergoeding. Lees hier alles over de ontslagvergoeding en hoe u die zelf kunt berekenen.

Transitievergoeding

Een transitievergoeding wordt de nieuwe basis van de ontslagvergoeding in plaats van de kantonrechtersformule. De ingangsdatum van de transitievergoeding staat op 1 juli 2015. Wanneer een medewerker, die minimaal twee jaar in dienst is geweest, wordt ontslagen krijgt die een transitievergoeding mee. Die vergoeding kan worden gebruikt voor (om)scholing naar andere werk of outplacement, om zo een andere baan of beroep te krijgen. Lees meer over de transitievergoeding.

Referenties en getuigschrift

Goede referenties zijn altijd handig om nog eens te kunnen benaderen als je bij een nieuw bedrijf gaat solliciteren. Vraag je leidinggevende of eventueel collega’s of je hen mag opgeven als referentie. Een potentiële nieuwe werkgever kan hen dan bellen om te horen waarom jij een goede werknemer of collega bent. Bij je vertrek heb je ook recht op een getuigschrift. Hierin staat vermeld wat je hebt gedaan bij je huidige werkgever en dat je je taken naar tevredenheid hebt uitgevoerd. Als je niet automatisch een getuigschrift ontvangt, vraag er dan naar.

Licht je netwerk in

Als je vertrekt bij een werkgever, dan is het goed om je netwerk in te lichten en te onderhouden. Laat klanten en leveranciers weten dat je vertrekt, zodat zij hiervan op de hoogte zijn. Voeg interessante contacten toe op LinkedIn. Laat ook je werkgevers en collega’s weten dat je fijn met hen hebt gewerkt (als dat waar is uiteraard) en geef aan dat je ze in de toekomst nog eens tegen hoopt te komen. Je kunt eventueel later ook nog eens langskomen op een bedrijfsborrel om het contact warm te houden.

Tegenvoorstel

Meestal zal je leidinggevende akkoord gaan met je ontslag, maar als het bedrijf je echt niet kwijt wil, dan kan het zijn dat zij met een nieuw aanbod komen. Zo kan het bedrijf een salarisverhoging aanbieden of je nieuwe taken proberen te geven. Laat je niet te gemakkelijk verleiden om op het aanbod in te gaan. Je vertrekt immers niet zomaar.

Ontslag bij conflict

Als er sprake is van een conflict, dan is het zo mogelijk nog belangrijker dat je je aan alle regels omtrent ontslag nemen houdt, omdat een dergelijk ontslag soms via de rechter moet lopen. Noem dus de vereiste gegevens in je ontslagbrief en stuur deze aangetekend naar je werkgever. Bewaar het verzendbewijs. Als je vertrekt, dan zijn er ook administratieve zaken om te regelen. Deze gelden uiteraard ook bij vrijwillig ontslag nemen, maar in geval van ontslag bij een conflict is het belangrijk om alles goed vast te leggen. Zo moet je bijvoorbeeld bepalen of je je vakantiedagen opneemt of laat uitbetalen.

Overdracht

Draag je taken zo goed mogelijk over aan je opvolger. Leg zoveel mogelijk informatie vast in een overdrachtsdocument als naslagwerk. Stuur ook belangrijke e-mails door en sla documenten op in een map waar je opvolger bij kan komen. Als je alles perfect overdraagt, dan valt jou later niets te verwijten en zal je geen vervelende telefoontjes krijgen na je vertrek. Voor je verdere carrière is het belangrijk dat je zo goed mogelijk weggaat.