Ontslagbriefvoorbeeld

Er kunnen verschillende situaties zijn waarin je besluit ontslag te nemen.

Het kan zijn dat je een andere baan hebt gevonden of het dusdanig niet meer naar je zin hebt op je werk dat ontslag nemen voordat je een nieuwe baan hebt een optie wordt. Ook kan het zijn dat er een conflict is of dreigt te ontstaan. Dan is ontslag nemen soms ook de beste keuze. In alle gevallen is het belangrijk dat je het ontslag netjes afhandelt. Voor je verdere carrière is het namelijk belangrijk dat er niemand negatief over je spreekt. De arbeidsovereenkomst met je werkgever moet altijd op een goede manier worden afgerond. U vindt onderaan deze pagina een ontslagbriefvoorbeeld om te downloaden.

Vrijwillig ontslag

Als je vrijwillig besluit om je baan op te zeggen, doe dit dan op een nette manier. Het is niet verstandig om onaangekondigd met je ontslagbrief op de proppen te komen. Het is beter om een gesprek aan te vragen met je leidinggevende om zo persoonlijk te vertellen dat je van plan bent het bedrijf te verlaten en waarom. Uit niet te veel kritiek op je huidige werkgever om de verstandhouding goed te houden. Je kunt uiteraard wel wat feedback geven, maar het liefst gebruik je positieve redenen om te vertrekken.

De ontslagbrief

Formeel gezien moet je je contract opzeggen door een ontslagbrief in te dienen. De arbeidsovereenkomst moet officieel ontbonden worden. Om rechtsgeldig te zijn moet je ontslagbrief verplicht een aantal gegevens bevatten. Ten eerste moet de brief de volledige adresgegevens van je huidige werkgever bevatten. Vervolgens moet je duidelijk aangeven dat je je arbeidsovereenkomst opzegt. Daarbij dien je ook te vermelden per welke datum je dat doet. Vermeld ook jouw complete naam, dus met alle voorletters, en je adresgegevens. Onderteken met de plaats, datum, je naam en je handtekening. Respecteer bij je opzegging altijd de opzegtermijn die in je contract staat vermeld. Als je op goede voet staat met je werkgever, dan is het sympathiek om nog even te vermelden dat je met veel plezier bij het bedrijf hebt gewerkt.

Referenties en getuigschrift

Goede referenties zijn altijd handig om nog eens te kunnen benaderen als je bij een nieuw bedrijf gaat solliciteren. Vraag je leidinggevende of eventueel collega’s of je hen mag opgeven als referentie. Een potentiële nieuwe werkgever kan hen dan bellen om te horen waarom jij een goede werknemer of collega bent. Bij je vertrek heb je ook recht op een getuigschrift. Hierin staat vermeld wat je hebt gedaan bij je huidige werkgever en dat je je taken naar tevredenheid hebt uitgevoerd. Als je niet automatisch een getuigschrift ontvangt, vraag er dan naar.

Licht je netwerk in

Als je vertrekt bij een werkgever, dan is het goed om je netwerk in te lichten en te onderhouden. Laat klanten en leveranciers weten dat je vertrekt, zodat zij hiervan op de hoogte zijn. Voeg interessante contacten toe op LinkedIn. Laat ook je werkgevers en collega’s weten dat je fijn met hen hebt gewerkt (als dat waar is uiteraard) en geef aan dat je ze in de toekomst nog eens tegen hoopt te komen. Je kunt eventueel later ook nog eens langskomen op een bedrijfsborrel om het contact warm te houden.

Tegenvoorstel

Meestal zal je leidinggevende akkoord gaan met je ontslag, maar als het bedrijf je echt niet kwijt wil, dan kan het zijn dat zij met een nieuw aanbod komen. Zo kan het bedrijf een salarisverhoging aanbieden of je nieuwe taken proberen te geven. Laat je niet te gemakkelijk verleiden om op het aanbod in te gaan. Je vertrekt immers niet zomaar.

Ontslag bij conflict

Als er sprake is van een conflict, dan is het zo mogelijk nog belangrijker dat je je aan alle regels omtrent ontslag nemen houdt, omdat een dergelijk ontslag soms via de rechter moet lopen. Noem dus de vereiste gegevens in je ontslagbrief en stuur deze aangetekend naar je werkgever. Bewaar het verzendbewijs. Als je vertrekt, dan zijn er ook administratieve zaken om te regelen. Deze gelden uiteraard ook bij vrijwillig ontslag nemen, maar in geval van ontslag bij een conflict is het belangrijk om alles goed vast te leggen. Zo moet je bijvoorbeeld bepalen of je je vakantiedagen opneemt of laat uitbetalen.

Overdracht

Draag je taken zo goed mogelijk over aan je opvolger. Leg zoveel mogelijk informatie vast in een overdrachtsdocument als naslagwerk. Stuur ook belangrijke e-mails door en sla documenten op in een map waar je opvolger bij kan komen. Als je alles perfect overdraagt, dan valt jou later niets te verwijten en zal je geen vervelende telefoontjes krijgen na je vertrek. Voor je verdere carrière is het belangrijk dat je zo goed mogelijk weggaat.

Concreet ontslagbrief voorbeeld

Als je jouw arbeidscontract op wilt zeggen bij je huidige werkgever, dan moet je een ontslagbrief schrijven. Kijk bij ontslagbrief voorbeeld voor een handig concreet voorbeeld in word of pdf formaat.