Ontslagbrief

Welkom op ontslagbriefvoorbeeld.nl!
Gespecialiseerd in ontslagbrieven en alles wat erbij komt kijken, met volledige ontslagbrieven die gratis te gebruiken zijn.

Er kunnen verschillende situaties zijn waarin je besluit ontslag te nemen.
Het kan zijn dat je een andere baan hebt gevonden of het dusdanig niet meer naar je zin hebt op je werk dat ontslag nemen voordat je een nieuwe baan hebt een optie wordt.

Ook kan het zijn dat er een conflict is of dreigt te ontstaan. Dan is ontslag nemen soms ook de beste keuze. In alle gevallen is het belangrijk dat je het ontslag netjes afhandelt.

Voor je verdere carrière is het namelijk belangrijk dat er niemand negatief over je spreekt. De arbeidsovereenkomst met je werkgever moet altijd op een goede manier worden afgerond.

ontslagbriefvoorbeelden

Ontslagbrief schrijven

Op deze website zijn allerlei voorbeelden, templates en zelfs volledige ontslagbrieven eenvoudig te downloaden, om vervolgens aan te passen en zelf te gebruiken.

De voorbeelden zijn originele brieven, niet eerder opgesteld, dus niet van derden of andere bronnen verkregen.  Op deze manier wordt naast de echtheid van onze ontslagbrieven, met de voorbeelden daarvan, allerlei adviezen en informatie ook de originaliteit en uniciteit gewaarborgd.

In de loop der tijd zal er nog meer materiaal op de website aangevuld worden, met als gevolg dat er nog meer ontslagbrieven zullen zijn met een bredere keuze aan voorbeelden.

Alle ontslagbrieven worden uitvoerig gecontroleerd op correct taalgebruik, juistheid van informatie en andere criteria.  Daarnaast is het ook mogelijk voor de gebruikers van de website om contact op te nemen, voor het geval er iets, bijvoorbeeld, niet klopt of ontbreekt. Een ontslagbrief schrijven wordt op deze manier een fluitje van een cent.

De stijl van ontslagbrieven is heel variërend, gebaseerd op het werk, of het soort werk, de werkplek en andere factoren.  Zo zijn sommige voorbeelden formeel of juist informeel en soms een gulden middenweg, gezien het feit dat een goed afscheid ook heel belangrijk kan zijn en waar enige informaliteit zelfs gewenst is.

Vrijwillig ontslag

Als je vrijwillig besluit om je baan op te zeggen, doe dit dan op een nette manier. Het is niet verstandig om onaangekondigd met je ontslagbrief op de proppen te komen.

Het is beter om een gesprek aan te vragen met je leidinggevende om zo persoonlijk te vertellen dat je van plan bent het bedrijf te verlaten en waarom. Uit niet te veel kritiek op je huidige werkgever om de verstandhouding goed te houden.

Je kunt uiteraard wel wat feedback geven, maar het liefst gebruik je positieve redenen om te vertrekken.

Wanneer u ontslag wilt nemen of juist een ontslag moet mededelen zijn er een aantal juridische aspecten waarmee u rekening dient te houden. Een arbeidsovereenkomst is van groot belang voor uw baan.

Het is niet alleen datgene wat u ondertekent als u ergens gaat werken, maar het zijn ook de regels die van het begin tot het einde van toepassing zijn op u en uw baan. Vaak hoeft u er geen blik op te werpen om iedere dag aan de slag te kunnen, maar komt het zover dat u ontslagen wordt of ontslag wilt nemen, dan is het toch handig om te weten welke regels hieraan zijn verbonden.

Op deze pagina kunt u links naar meer informatie en voorbeelden van de belangrijkste zaken die voor uw situatie van toepassing zijn vinden.

Kantonrechtersformule

De kantonrechtersformule is de formule die wordt toegepast bij onvrijwillig ontslag van de werknemer. Deze formule geldt als uitgangspunt voor de hoogte van de ontslagvergoeding.

Hier kunt u meer informatie vinden over wanneer de formule van toepassing is en kunt u zelf aan de hand van de kantonrechtersformule de ontslagvergoeding berekenen. Lees meer over deze formule op kantonrechtersformule.

Opzegtermijn

Elk contract kent een opzegtermijn. De regels omtrent opzegtermijnen verschillen voor werknemer en werkgevers. Ook zijn er verschillende contracten. Zo werkt opzeggen anders bij een jaarcontract dan bij een vast contract.

De opzegtermijn hoeft niet beschreven te staan in uw arbeidsovereenkomst omdat deze opzegtermijn ook wettelijk geregeld is. Het is natuurlijk ook mogelijk dat er in het arbeidscontract iets anders geregeld staat.

Maar er zitten regels aan vast  in hoeverre het arbeidscontract met betrekking op de opzegtermijn veranderd kan worden. Op deze pagina’s vindt u meer over de opzegtermijn. Lees verder op onze opzegtermijn pagina.

Concurrentiebeding

In een concurrentiebeding staat waaraan u zich moet houden als u bij een andere werkgever wilt gaan werken of zelf een bedrijf wilt starten. Voor het overtreden van een concurrentiebeding staan forse geldboetes.

Ook na ontslag is een concurrentiebeding nog van kracht, tenzij anders aangeven in een vaststellingsovereenkomst. Bekijk ons artikel over het concurrentiebeding.

Getuigschrift

Het getuigschrift is een document dat na een ontslag door de werkgever wordt verschaft. Hierin staat in ieder geval de functie die de werknemer bekleedde, het aantal uren dat de werknemer maakte en de begin- en einddatum van het contract.

Daarnaast zijn er nog andere zaken die vermeld kunnen en mogen worden. Daarnaast kunt u hier een voorbeeld vinden. Bekijk ons voorbeeld getuigschrift.

Ontslagbrief

Formeel gezien moet je je contract opzeggen door een ontslagbrief in te dienen. De arbeidsovereenkomst moet officieel ontbonden worden. Om rechtsgeldig te zijn moet je ontslagbrief verplicht een aantal gegevens bevatten.

Ten eerste moet de brief de volledige adresgegevens van je huidige werkgever bevatten. Vervolgens moet je duidelijk aangeven dat je je arbeidsovereenkomst opzegt. Daarbij dien je ook te vermelden per welke datum je dat doet.

Vermeld ook jouw complete naam, dus met alle voorletters, en je adresgegevens. Onderteken met de plaats, datum, je naam en je handtekening. Respecteer bij je opzegging altijd de opzegtermijn die in je contract staat vermeld.

Als je op goede voet staat met je werkgever, dan is het sympathiek om nog even te vermelden dat je met veel plezier bij het bedrijf hebt gewerkt.

Een ontslagbrief moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. De brief dient correct en juridisch op orde te zijn. U kunt hier een voorbeeld brief vinden voor als u ontslag wilt nemen, maar ook voor de werkgever is er een voorbeeld brief.

Ontslagvergoeding

Wanneer u ontslagen wordt kunt u een vergoeding krijgen. Een ontslagvergoeding wordt ook wel de gouden handdruk genoemd. Een werkgever en werknemer kunnen onderhandelen over de ontslagvergoeding.

Indien dit niet werkt kan er een kantonrechter worden ingeschakeld. De kantonrechter bepaalt dan de hoogte van uw ontslagvergoeding. Lees hier alles over de ontslagvergoeding en hoe u die zelf kunt berekenen.

Transitievergoeding

Een transitievergoeding wordt de nieuwe basis van de ontslagvergoeding in plaats van de kantonrechtersformule. De ingangsdatum van de transitievergoeding staat op 1 juli 2015.

Wanneer een medewerker, die minimaal twee jaar in dienst is geweest, wordt ontslagen krijgt die een transitievergoeding mee. Die vergoeding kan worden gebruikt voor (om)scholing naar andere werk of outplacement, om zo een andere baan of beroep te krijgen. Lees meer over de transitievergoeding.

Referenties en getuigschrift

Goede referenties zijn altijd handig om nog eens te kunnen benaderen als je bij een nieuw bedrijf gaat solliciteren. Vraag je leidinggevende of eventueel collega’s of je hen mag opgeven als referentie.

Een potentiële nieuwe werkgever kan hen dan bellen om te horen waarom jij een goede werknemer of collega bent. Bij je vertrek heb je ook recht op een getuigschrift. Hierin staat vermeld wat je hebt gedaan bij je huidige werkgever en dat je je taken naar tevredenheid hebt uitgevoerd. Als je niet automatisch een getuigschrift ontvangt, vraag er dan naar.

Licht je netwerk in

Als je vertrekt bij een werkgever, dan is het goed om je netwerk in te lichten en te onderhouden. Laat klanten en leveranciers weten dat je vertrekt, zodat zij hiervan op de hoogte zijn. Voeg interessante contacten toe op LinkedIn.

Laat ook je werkgevers en collega’s weten dat je fijn met hen hebt gewerkt (als dat waar is uiteraard) en geef aan dat je ze in de toekomst nog eens tegen hoopt te komen. Je kunt eventueel later ook nog eens langskomen op een bedrijfsborrel om het contact warm te houden.

Tegenvoorstel

Meestal zal je leidinggevende akkoord gaan met je ontslag, maar als het bedrijf je echt niet kwijt wil, dan kan het zijn dat zij met een nieuw aanbod komen. Zo kan het bedrijf een salarisverhoging aanbieden of je nieuwe taken proberen te geven. Laat je niet te gemakkelijk verleiden om op het aanbod in te gaan. Je vertrekt immers niet zomaar.

Ontslag bij conflict

Als er sprake is van een conflict, dan is het zo mogelijk nog belangrijker dat je je aan alle regels omtrent ontslag nemen houdt, omdat een dergelijk ontslag soms via de rechter moet lopen. Noem dus de vereiste gegevens in je ontslagbrief en stuur deze aangetekend naar je werkgever. Bewaar het verzendbewijs.

Als je vertrekt, dan zijn er ook administratieve zaken om te regelen. Deze gelden uiteraard ook bij vrijwillig ontslag nemen, maar in geval van ontslag bij een conflict is het belangrijk om alles goed vast te leggen. Zo moet je bijvoorbeeld bepalen of je je vakantiedagen opneemt of laat uitbetalen.

Overdracht

Draag je taken zo goed mogelijk over aan je opvolger. Leg zoveel mogelijk informatie vast in een overdrachtsdocument als naslagwerk. Stuur ook belangrijke e-mails door en sla documenten op in een map waar je opvolger bij kan komen.

Als je alles perfect overdraagt, dan valt jou later niets te verwijten en zal je geen vervelende telefoontjes krijgen na je vertrek. Voor je verdere carrière is het belangrijk dat je zo goed mogelijk weggaat.

Meer informatie

Afhankelijk van wat voor soort organisatie het betreft, ook wat voor soort werksfeer of cultuur er heerst, zal de afweging gemaakt moeten worden wat voor soort ontslagbrief het beste gebruikt kan worden.

In een ontslagbrief, formeel of informeel, is het belangrijk om correct om te gaan met data.  Controleer de genoemde data en refereer ook naar gehouden gesprekken of naar gesprekken die nog moeten plaatsvinden, indien van toepassing natuurlijk.

In de bovenstaande voorbeelden worden optionele redenen voor een ontslag gegeven. Tenzij de werkgever om een reden vraagt is het geven van een reden niet nodig.  Bij een ontslag bij een organisatie met prettig werkverband en vriendelijke verstandhouding met de organisatie of collega’s is het echter wel aan te raden. 

Niet zo zeer als sympathiek gebaar, uiting van oprechtheid of beleefdheid, maar ook vanwege het feit dat bedrijven geregeld met elkaar in contact staan, vooral bedrijven in dezelfde branche of sector. De werknemer kan op deze manier mogelijk enige reputatieschade oplopen. Dit kan vaak eenvoudig vermeden worden, door eenvoudig vriendelijk en beleefd te blijven, dus ook bij een ontslag.

In het bovenstaande voorbeeld is de keuze voor de persoonlijke voornaamwoorden open gelaten en naar eigen keuze in te vullen, formeel of informeel. Je kunt dit bij het ontslagbrief schrijven zelf naar eigen inzicht invullen.

Zoals eerder gezegd, de toonzetting is ietwat informeel. Het is misschien toch belangrijk om bijvoorbeeld de desbetreffende leidinggevende of medewerker van personeelszaken met “u” aan te spreken. Zeker omdat de werknemer niet altijd in contact heeft gestaan met iedereen binnen het bedrijf. Bijvoorbeeld iedereen die zich eventueel dient te buigen over een ontslag, of simpelweg omdat de bedrijfscultuur het er niet naar maakt.

Beleefdheid kan geen kwaad

Beleefdheid tonen kan nooit kwaad. Het kan hoogstens verbazing tot lichte verontwaardiging oproepen wanneer de werknemer van informeel naar zeer formeel omschakelt, in het geval wanneer er voorheen altijd een informele en gemoedelijke werksfeer bestond tussen werkgever en werknemer, en dan kan het wellicht als afstandelijk worden beschouwd. Hoe wil jij je ontslagbrief schrijven? Dat mag je namelijk zelf weten.

Een werkgever beseft zich natuurlijk dat een ontslagprocedure een serieuze aangelegenheid is en wanneer de werknemer daar op deze manier blijk van geeft is daar natuurlijk wel begrip voor op te brengen.  Kortom, iets is niet per definitie fout wat betreft de toonzetting en wijze van aanspreken.

Meer voorbeelden van ontslagbrieven zijn elders op deze website te vinden, waar formuleringen die uitwisselbaar zijn wellicht alternatief of ook gebruikt kunnen worden indien gewenst, mochten de formuleringen uit de bovenstaande voorbeelden niet geschikt zijn.

Veel gestelde vragen over het ontslagbrief schrijven

We beantwoorden nu een aantal veel gestelde vragen over het schrijven van een ontslagbrief.

Mag ik zomaar ontslag nemen?

Een ontslagbrief schrijven heeft natuurlijk alléén zin als je ook daadwerkelijk ontslag kunt nemen. Heb je een vast contract (voor onbepaalde tijd)? Dan mag je in principe ontslag nemen zolang je de opzegtermijn respecteert. Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan ligt dit soms anders. Ook bij een nul uren contract gaat het iets anders in zijn werk – je hebt dan een opzegtermijn van slechts vier dagen.

Kun je je ontslagbrief ongedaan maken?

In het geval van een per ongeluk verstuurde ontslagbrief, of een andere reden dat je tóch geen ontslag wilt, vraag je je wellicht af: kun je je ontslagbrief intrekken? Dit kan echter alleen in hele specifieke situaties, waarin de werkgever jou bijvoorbeeld bedreigt of intimideert. Over het algemeen is ontslag nemen een definitieve stap die je niet ongedaan kunt maken.

Mag een werkgever mij ontslaan als ik ziek ben?

Een werkgever mag jou ontslaan als je ziekt bent, maar niet omdat je ziek bent. Als je langer dan twee jaar ziek bent dan kan een werkgever toestemming vragen aan het UWV. Als die een ontslagvergunning afgeven dan kun je ontslagen worden. Dan heb je vaak wel recht op een vorm van uitkering en/of vergoeding.

Moet ik de ontslagbrief schrijven met een formele toon?

Nee, je mag ook voor een informele toon kiezen. Of je je ontslagbrief formeel of informeel schrijft is aan jou, zolang je maar zorgt dat de juiste informatie er in vermeld staat.

Wat moet er in mijn ontslagbrief staan?

De ontslagbrief inhoud is van belang voor een rechtsgeldige ontslagbrief. Zo moet de einddatum er in vermeld staan en ook de datum van het schrijven. Je kunt dan aantonen dat je de opzegtermijn gerespecteerd hebt.

Hoe zit het met andere talen?

Natuurlijk kan het voorkomen dat je een ontslagbrief moet schrijven in een andere taal. Zo hebben wij ook in andere talen een aantal voorbeelden voor je gemaakt: