Ontslagbrief einddatum

Het schrijven van een ontslagbrief is niet heel ingewikkeld. Zo geven we je op deze website allerlei gratis voorbeelden van ontslagbrieven. Maar wel is het aan te raden om rekening te houden met bepaalde zaken, zoals de opzegtermijn en het recht op een uitkering.

Ontslagbrief-einddatum

Als je zelf ontslag neemt dan heb je meestal geen recht op ontslagvergoeding en/of een uitkering (zoals de WW). Daarnaast ben je wellicht benieuwd naar de ontslagbrief einddatum: welke datum of data moet je in je ontslagbrief vermelden? Op deze pagina vertellen we je daar alles over.

Ontslagbrief einddatum

Je kunt niet zomaar per direct ontslag nemen, tenzij je hier een dringende reden voor hebt, bijvoorbeeld bedreiging of intimidatie op de werkvloer. Je moet je meestal houden aan een bepaalde opzegtermijn.

Deze termijn staat vermeld in je arbeidsovereenkomst. Staat er geen opzegtermijn vermeld? Dan geldt de wettelijke opzegtermijn van één maand. Deze maand gaat in op de eerste dag van de maand nadat je je ontslagbrief hebt ingediend.

Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (ook wel tijdelijk contract genoemd)? Dan kun je niet altijd zomaar ontslag nemen vóór het einde van de overeenkomst.

Dit kan alleen als er een tussentijds opzegbeding in je overeenkomst vermeld staat. Zo niet, dan zul je toestemming moeten vragen aan je werkgever om eerder ontslag te nemen dan in je arbeidsovereenkomst vermeld staat.

Heb je een nul uren-contract? Dan heb je een opzegtermijn van (maximaal) vier dagen. De werkgever is wettelijk niet toegestaan om een langere opzegtermijn te hanteren.

Welke einddatum vermeld ik in mijn ontslagbrief?

De meeste werknemers met een vast contract – een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd – hebben een opzegtermijn van één maand. De opzegtermijn kan meestal maximaal drie maanden bedragen.

Als voor jou ook geldt dat je een opzegtermijn hebt van één maand, dan betekent dat dat als je per 1 oktober wilt vertrekken, je ontslag moet nemen vóór 31 augustus. In je ontslagbrief vermeld je dan:

Ik wil u bij deze mededelen dat ik de arbeidsovereenkomst per 1 oktober beëindig, met inachtname van de opzegtermijn van één maand.

Het is van belang dat er op de ontslagbrief een datum wordt vermeld, zodat je kunt bewijzen dat je de ontslagbrief op tijd hebt verzonden om aan de opzegtermijn te voldoen.

Je kan uiteraard ook je ontslagbrief per e-mail versturen. Dan staat er automatisch een datum. Vraag wel altijd om een ontvangstbevestiging zodat je kunt bewijzen dat je op tijd ontslag hebt genomen en de werkgever hier ook van op de hoogte was.

Als de werkgever niet meewerkt, kun je altijd nog kiezen voor het versturen van een aangetekende brief.