Ontslagvergoeding
De ontslagvergoeding, hoe zit dat?

Het kan een keer gebeuren dat je wordt ontslagen.
In veel gevallen heb je dan recht op een ontslagvergoeding. Een ontslagvergoeding wordt ook wel een gouden handdruk of exit-regeling genoemd. Per juli 2015 zijn er wat zaken omtrent de ontslagvergoeding gewijzigd en wordt er vaak gesproken over een transitievergoeding. De transitievergoeding is er om te compenseren voor het ontslag en om de periode die iemand nodig heeft om een nieuwe baan te vinden te overbruggen. Als je minimaal 2 jaar in dienst bent geweest bij een bedrijf en na deze periode word je ontslagen of wordt je contract niet verlengd, dan heb je in principe recht op een transitievergoeding.

De voorwaarden

Je hebt als werknemer recht op de transitievergoeding als je een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 maanden hebt gehad. Het is daarbij een vereiste dat het contract door je werkgever is beëindigd of op verzoek van het bedrijf is ontbonden. Als je zelf je baan opzegt, dan heb je in de meeste gevallen geen recht op een transitievergoeding. Alleen als je werkgever nalatig is geweest of wanneer er sprake is geweest van ernstig verwijtbaar handelen van je werkgever, waardoor je je genoodzaakt ziet om op te zeggen, dan kun je aanspraak maken op een transitievergoeding.

Ook bij tijdelijk contract

Ook als je geen vast contract hebt, dan heb je recht op een transitievergoeding, mits je voldoet aan de eisen dat de arbeidsovereenkomst tenminste 24 maanden geduurd heeft en dat het de keuze is van je werkgever om het contract te beëindigen. Daarbij hoeft het niet zo te zijn dat de 24 maanden binnen één contract vielen. Ook als je meerdere tijdelijke contracten hebt gehad die op elkaar aansloten en samen 2 jaar hebben geduurd, dan heb je recht op ontslagvergoeding. Als jij zelf het contract niet wilt voorzetten, wegens ernstig verwijtbaar handelen van je werkgever of nalatigheid, dan heb je eveneens recht op een transitievergoeding.

Hoe hoog is de vergoeding?

Een belangrijke vraag is natuurlijk hoe hoog jouw ontslagvergoeding zal zijn. De transitievergoeding wordt gebaseerd op twee factoren, namelijk je maandsalaris en het aantal jaren dat je in dienst bent geweest bij het bedrijf.De hoogte van de ontslagvergoeding is over de eerste 10 jaar dat je in dienst bent geweest een derde van je maandloon per jaar dat je in dienst was. Na 10 jaar is de vergoeding hoger. Dan is de vergoeding een half maandloon per jaar dat je in dienst bent. Er is echter wel een maximum. Per 2016 is een transitievergoeding maximaal € 76.000 of een vergoeding die gelijk staat aan maximaal je loon over 12 maanden, indien dit hoger is dan € 76.000. Het maximumbedrag wordt ieder jaar aangepast.

Ben je 50 jaar of ouder?

Als je op het moment dat je dienstverband wordt beëindigd 50 jaar of ouder bent en je bent daarbij minimaal 10 jaar in dienst, dan geldt een tijdelijke regeling.De transitievergoeding is een maandloon per jaar dat je in dienst bent geweest na je 50ste. Deze tijdelijke regeling is nog geldig tot 1 januari 2020.

Uitzonderingen

In sommige gevallen kan het zijn dat de cao die bij een bedrijf wordt gehanteerd afwijkt van de algemene regels ten aanzien van de ontslagvergoeding. Het is dan wel een vereiste dat je een gelijkwaardige voorzienig krijgt. Er zijn ook gevallen dat de hoogte van de ontslagvergoeding wordt berekend met de zogeheten kantonrechtersformule. Vanwege deze uitzonderingen kan het handig zijn om een jurist in de arm te nemen die je precies kan vertellen waar je recht op hebt. Voor mensen met lage inkomens zijn er ook opties om gratis of heel goedkoop juridisch advies te krijgen.

Wanneer heb je geen recht op de transitievergoeding?

Er zijn ook gevallen waarin je helaas geen recht hebt op een transitievergoeding. Als je korter dan 2 jaar in dienst bent geweest of zelf besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan heb je bijvoorbeeld geen recht op de ontslagvergoeding. Als je wordt ontslagen vanwege nalatigheid of ernstig verwijtbaar handelen, dan heb je eveneens geen recht op een transitievergoeding. Dit is in ieder geval aan de orde als je zulk ernstig gedrag hebt vertoond dat ontslag op staande voet volgt. Als je jonger bent dan 18 jaar en je werkte minder dan 12 uur per week heb je geen recht op een vergoeding. Hetzelfde geldt als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.

Ontslag bij faillissement

Als je werkgever failliet is verklaard, als er sprake is van een schuldsaneringsregeling of als er surseance van betaling is aangevraagd, dan heb je eveneens geen recht op een transitieregeling.