Concurrentiebeding

Nadat u alle sollicitatiegespreken heeft doorstaan heeft u nog één gesprek over.

ontslagbriefvoorbeelden

Het gesprek waarin u de arbeidvoorwaarden te horen krijgt en u uw arbeidscontract te zien krijgt. In dit contract is ook vaak een concurrentiebeding opgenomen.

Ontslagbrief-concurrentiebeding

Een concurrentiebeding zorgt ervoor dat de werknemer niet zomaar overstapt naar de concurrent en daar al zijn opgedane kennis deelt.

Het bedrijf wil zo onder andere imitatie tegengaan. In veel gevallen is er vaak een concurrentiebeding van een jaar. Echter, soms is een bedrijf zo bang voor concurrenten dat zij een concurrentiebeding van twee jaar willen.

Bedenk van te voren of u dat wel wilt, aangezien er forse geldboetes zijn bij het overtreden van deze overeenkomst.

Arbeidsovereenkomst

Een concurrentiebeding is een bepaling in uw arbeidsovereenkomst. Vaak wordt een concurrentiebeding in het begin van de arbeidsovereenkomst besproken. Het kan echter ook zijn dat dit later wordt besproken. Een concurrentiebeding brengt bepaalde beperkingen met zich mee.

Zo mag u  niet uw oude werkzaamheden uitvoeren bij een nieuwe werkgever. Ook kan er in een concurrentiebeding iets staan over het nieuwe type werkgever.

U mag bijvoorbeeld niet werken voor de directe concurrent. Vaak staat er ook wat in over de plaats. Dit houdt in dat u niet hetzelfde werk mag doen binnen een bepaalde regio.

In de meeste concurrentiebedingen wordt iets over de tijd gezegd. Dit is de duur van een concurrentiebeding. Vaak is dit 1 a 2 jaar. Lees, voordat u gaat tekenen, uw arbeidsovereenkomst goed door en kijk welke beperkingen in het concurrentiebeding staan.

Als u hier zich niet in kunt vinden, kaart dit dan aan bij uw werkgever.

Concurrentiebeding bij ontslag

Vaak wordt gedacht dat een concurrentiebeding bij ontslag komt te vervallen. Dit is echter niet het geval. Pas dus goed op indien u besluit om voor de concurrent te gaan werken na ontslag.

Er staan forse geldboetes op het overtreden van het beding. U dient de duur, overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, van een concurrentiebeding volledig uit te zitten. In conclusie, ook als u niet vrijwillig weggaat blijft een concurrentiebeding geldig, tenzij anders aangegeven in een vaststellingsovereenkomst.

In een vaststellingsovereenkomst worden vaak de meeste ontslagen geregeld. Tijdens de onderhandeling over de vaststellingsovereenkomst moet u ook een eventueel concurrentiebeding betrekken. Als u dit niet doet dan blijft het beding van kracht.

Afkomen van een concurrentiebeding

Wanneer van plan bent om bij een andere werkgever te gaan werken, maar dit in strijd is met het concurrentiebeding, bespreek dit dan eerst met uw huidige werkgever.

Goed overleg kan in sommige gevallen leiden tot een versoepeling van een concurrentiebeding, dan wel het vervallen van het beding.

Zorg er wel voor dat de gemaakte afspraken op papier komen te staan en worden ondertekend. Wanneer het niet lukt om met uw werkgever tot een oplossing te komen, kunt u mediation voorstellen. In dit geval komt er een onafhankelijke derde partij om het proces naar een oplossing te begeleiden.

Een tweede optie is om, voordat u ontslag neemt, naar de kantonrechter te stappen. U vraagt dan ‘vernietiging’ of ‘matiging’ van het beding aan. De kantonrechter kan een concurrentiebeding of de geldboete matigen of vernietigen. De kantonrechter zal de belangen van beide partijen afwegen.