Ontslagbrief proeftijd

Een ontslagbrief schrijven tijdens de proeftijd, oftewel om ontslag te nemen voor het einde van de proeftijd.

Wanneer een proeftijd niet afgerond kan worden, om welke reden dan ook, of wanneer het duidelijk wordt voor de werknemer dat een dienstverband in een bepaalde organisatie wellicht niet haalbaar of simpelweg niet wenselijk is, dan is het toegestaan en gebruikelijk om ontslag te nemen.

Sterker nog, ontslag nemen tijdens de proeftijd kan op ieder gewenst moment.

Dit is min of meer waarom de proeftijd in het leven is geroepen, zodat zowel de werkgever als de werknemer een inschatting kan maken van hoe reëel een bepaald dienstverband kan zijn.

Ontslag nemen tijdens de proeftijd mag of kan bij veel werkgevers mondeling gedaan worden, hoewel het aan te raden is om het schriftelijk te doen en de overheid verplicht het officieel.

Belangrijk om te benoemen is dat het nemen van een ontslag voordat de proeftijd begonnen is riskant kan zijn. 
Allereerst bestaat de mogelijkheid dat er geen recht is op een WW-uitkering, of niet meer.

Als de werkgever financiële schade oploopt, door gemaakte kosten (zoals, bijvoorbeeld, voor een leaseauto), dan loopt de werknemer het risico dat de rechter oordeelt dat de kosten van de werkgever moet vergoeden, al dan niet een deel ervan.

Hieronder volgen voorbeelden van ontslagbrieven tijdens de proeftijd.

Let op: Alles wat tussen blokhaken ([]) staat is waar één of meerdere keuzes gepresenteerd worden.  Alles waar ontbrekende tekst (zoals de naam in een aanhef) dient ingevuld te worden. Uiteraard is sowieso alles naar wens aan te passen.

Het eerste en onderstaande voorbeeld is een ontslagbrief voor een organisatie met een formele bedrijfscultuur.

plaats en datum: [plaats], [datum]
inzake: beëindiging arbeidsovereenkomst

Geachte mevrouw/meneer [naam],

Hierbij wil ik u, na [tijdsbestek] in dienst geweest te zijn bij u, informeren dat ik per [datum] mijn proeftijd zou willen annuleren en daarmee mijn ontslag aanbied.

Graag ontvang ik een bevestiging en informatie omtrent mijn ontslagprocedure.  Mocht u een gesprek op prijs stellen, aangaande mijn ontslag, ben ik hiervoor beschikbaar.

Veel dank voor de samenwerking en werkervaring.

Hoogachtend,

[naam]

Het onderstaande voorbeeld is een voorbeeld van een ontslagbrief voor een organisatie met een informele bedrijfscultuur.

plaats en datum: [plaats], [datum]
betreft: beëindiging werkverband

Beste mevrouw/meneer [naam],

Inmiddels heb ik [tijdsbestek] bij u gewerkt en ik moet u helaas mededelen dat ik [vanwege [reden]] niet verder [wil/kan] gaan.

Graag ontvang ik een bevestiging en informatie omtrent mijn ontslagprocedure.  Mocht u een gesprek op prijs stellen, aangaande mijn ontslag, ben ik hiervoor beschikbaar.

Veel dank voor de samenwerking en werkervaring.

Hoogachtend,

[naam]

Beide voorbeelden geven optionele redenen voor het ontslag, hoewel het niet nodig is als de werkgever hier niet om vraagt.  Met die kennis is het wellicht goede zaak om sowieso wel een reden op te geven, of desnoods meerdere, zeker wanneer het een prettig dienstverband was.  Dit kan tijd en moeite besparen, wat betreft opvolgende correspondentie.

Het is ook aan te raden vanwege het feit dat bedrijven geregeld onderling met elkaar in contact staan, zeker bedrijven in dezelfde branches of sector.

De werknemer kan zodoende eventuele reputatieschade oplopen, wanneer bij een slechte breuk bedrijven onderling een bepaalde werknemer ter sprake brengen, wat van mogelijke negatieve invloed kan zijn op diens beurt op een eventuele toekomstige sollicitatie. 

Dit is vrij eenvoudig te ontwijken, zo niet minimaliseren, door simpelweg vriendelijk en beleefd te zijn, ook bij een ontslag.

In het voorbeeld wordt geen speciale aandacht geschonken aan tutoyeren dat zich uit in zaken als gebruik van persoonlijke voornaamwoorden.

De meest voorname zaken die op dit vlak aan te raden zijn: wees consequent, meng informele en formele schrijfstijlen niet (of niet te veel) en tutoyeer onbekenden liever niet.

De werknemer moet zich ook bedenken, zeker in een groter bedrijf, dat niet iedereen of niet iedereen op elke afdeling zich bewust is van die bewuste werknemer en dat zo mogelijk een vreemde zich ook zou moeten buigen over een ontslag. 

In veel gevallen is de heersende cultuur in een organisatie de beste raadgever, wat menig werknemer het beste zelf kan inschatten en in overweging kan nemen.

Overigens kan het tonen van beleefdheid nooit kwaad. In het ergste scenario kan het hooguit in verbazing tot lichte verontwaardiging resulteren, met name wanneer de werknemer van informeel naar zeer formeel omschakelt.

Menig werkgever weet tegelijkertijd ook wel dat een ontslagprocedure een serieuze aangelegenheid is die niet alledaags is, zeker wanneer de werknemer er op voorgenoemde manieren blijk van geeft.  

Er zijn ook andere voorbeelden van ontslagbrieven op de website.  Wissel formuleringen desnoods uit, of gebruik andere formuleringen om de formuleringen uit het voorbeeld mee aan te vullen.