Ontslagbrief onderwijs

Een ontslagbrief schrijven in het onderwijs, oftewel om ontslag te nemen in het onderwijs.

Een ontslagbrief voor een ontslag in het onderwijs vereist een andere aanpak.  Dit hangt af van het type onderwijs: basis, middelbaar, voortgezet, hoger en wetenschappelijk/universitair, maar ook van het soort opleiding en de organisatie of het instituut.

Het spreekt natuurlijk voor zich dat de toonzetting anders is voor de verschillende soorten en vormen van onderwijs, met allerlei gradaties en andere onderscheidingen. 

Het spreekt voor zich dat de ontslagbrief van een hoogleraar afwijkt van die van een docent aan de middelbare school, die op zijn of haar beurt weer anders is dan die van een leraar op een basisschool.

Op deze website zijn diverse voorbeelden beschikbaar die naar hartelust aangepast en zelf gebruikt mogen worden.

Let op: Alles wat tussen blokhaken ([]) staat is waar één of meerdere keuzes gepresenteerd worden. Uiteraard is sowieso alles naar wens aan te passen.

Hieronder volgt een voorbeeld van een ontslagbrief met een formele toonzetting.

plaats en datum: [plaats], [datum]
inzake: beëindiging arbeidsovereenkomst

Geachte [mevrouw/heer naam/afdeling persooneelszaken],

Hierbij wil ik u informeren dat ik per [datum] mijn dienstverband zou willen opzeggen en daarmee mijn ontslag aanbied, met inachtneming van de opzegtermijn van een [tijdsbestek], per [datum].

Graag ontvang ik een bevestiging en informatie omtrent mijn ontslagprocedure.  Mocht u een gesprek op prijs stellen, aangaande mijn ontslag, ben ik hiervoor beschikbaar.

Veel dank voor de samenwerking en werkervaring.

Hoogachtend,

[naam]

Hieronder volgt een voorbeeld van een ontslagbrief met een informele toonzetting.

plaats en datum: [plaats], [datum]
betreft: beëindiging dienstverband

Beste mevrouw/meneer [naam],

Met tegenzin, weerzin en veel twijfels moet ik helaas toch iedereen bedanken en wil ik bij deze melden dat ik vanaf [datum] mijn werkzaamheden zal beëindigen, waarmee ik zodoende mijn ontslag aanbied.  Ik neem natuurlijk de opzegtermijn van [tijdsbestek] in acht, vanaf [datum].

Mijn tijd in dit [compliment] bedrijf valt alleen samen te vatten als geweldig en uitermate leerzaam.  Maar wegens omstandigheden ben ik echter genoodzaakt om mijn werkzaamheden bij dit bedrijf te beëindigen.

Als er nog behoefte is aan een gesprek wat betreft mijn ontslag dan hoor ik het graag.

Wellicht dat ik in de toekomst ooit weer in dienst kan treden bij dit bedrijf, maar voorlopig zal ik afscheid van het bedrijf moeten nemen.

Nogmaals veel dank voor alles en dat ik al die tijd in het bedrijf heb mogen werken, het was een waar privilege.

Met vriendelijke groet,

[naam]

In het bovenstaande voorbeeld wordt optioneel een reden voor het ontslag gegeven, hoewel het niet nodig is.  Bij een ontslag met een vriendelijke verstandhouding met de organisatie of collega’s binnen de organisatie is het wel aan te raden. 

Niet alleen of zo zeer als sympathiek gebaar, oprecht of uit beleefdheid, maar ook vanwege het feit dat bedrijven geregeld in contact met elkaar staan, zeker in bepaalde branches.

De werknemer kan op deze manier mogelijk enige reputatieschade oplopen, wat vrij eenvoudig te ontwijken kan zijn door vriendelijk en beleefd te blijven, dus ook bij een ontslag.

In het bovenstaande voorbeeld is de keuze voor de persoonlijke voornaamwoorden open gelaten en naar eigen keuze in te vullen, formeel of informeel.

Hoewel, zoals eerder gezegd, de toonzetting ietwat informeel is, is het misschien toch belangrijk om bijvoorbeeld de desbetreffende leidinggevende of medewerker van personeelszaken met “u” aan te spreken, omdat de werknemer niet altijd in contact heeft gestaan met iedereen binnen het bedrijf die zich moet buigen over een ontslag, of simpelweg omdat de bedrijfscultuur het er niet naar maakt.

Beleefdheid tonen kan nooit kwaad. Het kan hoogstens verbazing tot lichte verontwaardiging oproepen wanneer de werknemer van informeel naar zeer formeel omschakelt, in het geval wanneer er voorheen altijd een informele en gemoedelijke werksfeer bestond tussen werkgever en werknemer, en dan kan het wellicht als afstandelijk worden beschouwd.

Een werkgever beseft zich natuurlijk dat een ontslagprocedure een serieuze aangelegenheid is en wanneer de werknemer daar op deze manier blijk van geeft toont is daar natuurlijk wel begrip voor op te brengen.  Kortom, iets is niet per definitie fout wat betreft de toonzetting en wijze van aanspreken.

Meer voorbeelden van ontslagbrieven zijn elders op deze website te vinden, waar formuleringen die uitwisselbaar zijn wellicht alternatief of ook gebruikt kunnen worden indien gewenst, mochten de formuleringen uit de bovenstaande voorbeelden niet geschikt zijn.