Ontslagbrief ambtenaar

Ben je ambtenaar en wil je ontslag nemen? Dan neem je niet zomaar ontslag zoals een normale werknemer dat zou doen.

Als ambtenaar kun je dit namelijk niet doen, omdat je bent aangesteld door het bevoegd gezag. Deze zal moeten beslissen over uw ontslag.

Ontslagbrief-ambtenaar

Een simpele ontslagbrief heeft als ambtenaar dan ook geen zin. Wat je als ambtenaar moet doen is een verzoek indienen om ontslag. Dit is een brief waarin je je werkgever verzoekt om akkoord te gaan met uw ontslag. In de praktijk zal de werkgever dit altijd moeten doen, tenzij hier er een goede reden is om het verzoek niet in te willigen.

Verzoek tot ontslag: mag de werkgever dit weigeren?

Een ontslagverzoek van een ambtenaar mag in principe niet geweigerd worden door de werkgever. Maar er zijn situaties denkbaar waarin de werkgever je verzoek mag weigeren, bijvoorbeeld:

  • Als de werknemer onderdeel is van een strafrechtelijk onderzoek of vervolgd wordt, dan kan de werkgever het ontslagverzoek negeren tot er een uitspraak van de rechter is. Het ontslagverzoek wordt dan niet geweigerd, maar óók niet ingewilligd. Het staat bij wijze van spreken op “stand-by”.
  • Wanneer de werkgever de werknemer overweegt te ontslaan als straf, dan kan het ontslagverzoek óók op “stand-by” worden gehouden totdat er een beslissing is genomen over het disciplinaire ontslag.

Zo kan het dus gebeuren dat de werkgever niet direct akkoord gaat met je ontslagverzoek. In de praktijk komt dit echter niet veel voor. Meestal zal de werkgever je verzoek inwilligen en accepteren. Dit heet ook wel “eervol ontslag”, omdat je dit ontslag zelf geïnitieerd hebt.

Ontslagbrief ambtenaar, ofwel verzoek indienen om ontslag

Ambtenaren hebben meestal een opzegtermijn van één, twee of drie maanden. Eén maand is het minimum, en drie maanden is meestal het maximum. Heb je een opzegtermijn van een maand, dan moet je dus ontslag nemen vóór de eerste van de maand vóórdat je ontslag neemt.

Voorbeeld: Je dient een ontslagverzoek in op 25 juli en je opzegtermijn bedraagt één maand, dan kun je op zijn vroegst verzoek tot ontslag indienen per 1 september.

Voorbeeld van een ontslagverzoek

Je kunt de volgende voorbeeldbrief gebruiken om een ontslagverzoek in te dienen bij de werkgever. Richt deze brief aan de afdeling personeelszaken met een kopie naar je directe leidinggevende.


Gemeente Aalsmeer
Raadhuisplein 1
1431 EH Aalsmeer

Jacques Peeters
Naamstraat 1
1432 BA Aalsmeer

23 september 2024, Aalsmeer
Betreft: Ontslagverzoek

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze zou ik een ontslagverzoek willen indienen per 1 november 2024 met 31 oktober als mijn laatste werkdag.

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,
Jacques Peeters


Je kunt de brief kort houden zoals we in het voorbeeld hierboven hebben gedaan, maar je kunt er ook voor kiezen om je brief wat meer “aan te kleden”. Dit is volledig aan jou als werknemer. Zolang de belangrijke informatie maar in de brief vermeld staat is het allemaal in orde.

Conclusie

Hoewel het ontslag nemen bij ambtenaren nét iets anders in zijn werk gaat dan bij een “gewone” werknemer, komt het op hetzelfde neer. Het enige verschil is dat je in je ontslagbrief niet ontslag neemt maar een ontslagverzoek indient.

Er is dus geen ontslagbrief ambtenaar zoals die er voor andere beroepen is. Dit verzoek wordt in de praktijk vrijwel altijd ingewilligd, tenzij de werkgever een hele goede reden heet om dat niet (direct) te doen.

Dit zijn situaties die niet vaak voorkomen en daarom verwachten wij dan ook niet dat jij daar als werknemer problemen van zult ondervinden.