Ontslagbrief voorbeeld

Wil je ontslag nemen bij je werkgever en ben je op zoek naar een ontslagbrief voorbeeld?

Op deze pagina laten we je een gratis voorbeeld zien van een goede ontslagbrief.
We houden hierbij rekening met alle belangrijke aspecten van het schrijven van een ontslagbrief en hoe je deze het beste kunt indienen. Ook beantwoorden we meerdere veel gestelde vragen.

Ontslagbrief-voorbeeld

Ontslagbrief voorbeeld 1 – vast contract

We geven je nu een voorbeeld van een formele ontslagbrief.
Dit is een brief met formele toon die het meest gebruikelijk is voor het ontslag nemen.

We gaan in deze brief uit van een contract voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand. Alle teksten dien je aan te passen aan jouw eigen situatie.


Bedrijf B.V.
t.a.v. Dhr. W.H. Meulenstijn
Perenboomstraat 3
1023 BA Amsterdam

Datum: 22 januari 2024
Betreft: Beëindiging arbeidsovereenkomst

Geachte heer Meulenstijn,

Tot mijn grote spijt moet ik u via deze weg mededelen dat ik per 1 maart 2024 niet meer in dienst zal zijn bij Bedrijf B.V. Ik beëindig mijn arbeidsovereenkomst bij Bedrijf B.V. per 1 maart 2024, met inachtname van de opzegtermijn van één maand.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

H.G. Bruinen

Czaar Peterstraat 5
1018 NW Amsterdam
Nederland


Je kunt de voorbeeld-ontslagbrief hierboven uiteraard van ons overnemen voor persoonlijk gebruik. Let wel, je zult bepaalde dingen moeten aanpassen.

Zo moet je de naam van het bedrijf aanpassen en uiteraard de naam van de persoon die je aanschrijft. we geven eerst nóg twee voorbeelden van ontslagbrieven, voordat we meer toelichting geven.

Ontslagbrief voorbeeld 2 – nul uren contract

We geven nu nóg een voorbeeld van een ontslagbrief. Het voorbeeld dat nu volgt heeft betrekking op personeel met een nul uren contract. Dit is belangrijk omdat voor het nul uren contract wettelijk is vastgelegd dat men een opzegtermijn heeft van vier (4) dagen.


Janssen Logistics B.V.
t.a.v. Dhr. G. Janssen
Zuiderstraat 3
2012 BS Rotterdam

Datum: 25 maart 2024
Betreft: beëindiging dienstverband

Geachte heer Janssen,

Via deze weg deel ik u mede dat ik – met inachtname van de wettelijke opzegtermijn van vier dagen – mijn dienstverband bij Janssen Logistics B.V. beëindig per 29 maart 2024.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Peter Groendal

Randweg 44
2088 JG Rotterdam


Het ontslagbrief voorbeeld hierboven is bedoeld voor werknemers met een nul uren contract. De opzegtermijn van vier dagen geldt alléén voor werknemers met een nul uren contract.

Ontslagbrief voorbeeld 3 – informele toon

Wil je liever op een meer informele manier ontslag nemen? Misschien omdat je een hele goede, persoonlijke band hebt met je werkgever? Dat kan natuurlijk ook.

Het voorbeeld dat nu volgt laat zien hoe je op een informele manier ontslag kunt nemen. In dit voorbeeld gaan we uit van een vast contract met opzegtermijn van één maand. De ontslagbrief vindt in dit voorbeeld plaats per e-mail.


Onderwerp: Beëindiging dienstverband

Beste Frank,

Zoals besproken in ons gesprek van vanochtend, beëindig ik mijn arbeidsovereenkomst bij Bedrijf B.V. per 1 april 2024, met inachtname van de opzegtermijn van één maand.

Ik wil je nogmaals bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. Zou je mij als reactie op deze e-mail een bevestiging van ontvangst willen sturen?

Groeten,
Peter


Dit informele voorbeeld kun je per e-mail sturen en gaat er vanuit dat je je ontslag al eerder hebt toegelicht in een persoonlijk gesprek.

Lees ook: Ontslagbrief formele of informele toon

Ontslagbrief voorbeeld 4 – korte ontslagbrief

Wil je het graag kort houden. Steeds meer mensen vragen ons naar een voorbeeld voor een korte ontslagbrief. We laten nu een voorbeeld zien van een korte ontslagbrief, waarin dus alleen het strikt noodzakelijke vermeld wordt.


Bedrijf B.V.
t.a.v. Dhr. Willems
Ceintuurbaan 2
1072 GL Amsterdam

Datum: 22 januari 2024
Betreft: beëindiging dienstverband

Geachte heer Willems,

Via deze weg deel ik u mede dat ik mijn dienstverband bij Bedrijf B.V., met in achtname van de opzegtermijn van één maand, beëindig per 1 maart 2024.

Met vriendelijke groet,

Karel Peters
Hofstraat 2
1055 BL Amsterdam


Als je ervoor kiest om deze brief per e-mail te versturen, kun je het nog korter houden. Je hoeft dan bijvoorbeeld geen datum te vermelden en in plaats van “betreft” kan je de “onderwerp”-regel van de e-mail gebruiken.

Meer informatie

We geven nu meer informatie waarmee je rekening dient te houden wanneer je ontslag neemt.

Let op: ontslag nemen is definitief

Je kunt na het indienen van je ontslagbrief niet zomaar je ontslagbrief intrekken. Dat betekent dat je een grote, belangrijke stap noemt door je ontslagbrief in te dienen.

Een stap bovendien die je niet zomaar ongedaan kunt maken. Daarom adviseren wij goed na te denken en pas je arbeidsovereenkomst te beëindigen als je al een nieuwe baan hebt gevonden.

Zo weet je zeker dat je niet zonder inkomen komt te zitten. Als je zelf ontslag neemt heb je namelijk vaak geen recht op een (WW-)uitkering.

Opzegtermijn

De opzegtermijn die in je arbeidsovereenkomst staat is bepalend voor wanneer je je ontslagbrief moet indienen. Als je opzegtermijn één maand bedraagt, en je wilt op 1 maart ergens anders aan de slag, dan zul je uiterlijk op 31 januari moeten opzeggen.

Staat er geen opzegtermijn in je arbeidsovereenkomst of CAO? Dan geldt meestal de wettelijke opzegtermijn van één maand.

Contract voor bepaalde tijd?

Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Je mag dan niet zomaar ontslag nemen.

Als je bijvoorbeeld een jaarcontract hebt, kun je niet zomaar tussentijds opzeggen, tenzij er een tussentijds opzegbeding is opgenomen in je arbeidsovereenkomst. Dat kan er bijvoorbeeld zo uit zien:

Partijen kunnen deze Overeenkomst tussentijds schriftelijk opzeggen. Op deze overeenkomst is de wettelijke opzegtermijn van toepassing.

De wettelijke opzegtermijn die hier genoemd wordt bedraagt één maand. Staat zo’n beding niet in jouw tijdelijke contract? Dan adviseren wij je om met je werkgever te gaan praten.

Vaak willen ze best meewerken aan een vertrek. Ze hebben er namelijk ook niet veel aan om een werknemer die weg wil te dwingen om te blijven.

ontslagbrief-per-post

Het is tegenwoordig niet ongebruikelijk om je ontslagbrief per e-mail te versturen. Je ontslagbrief mailen is helemaal niet gek.

Daarom adviseren wij altijd om eerst in een persoonlijk gesprek met je werkgever je ontslag “aan te kondigen”. Vervolgens stuur je een e-mail waarin je aangeeft: Zoals besproken in ons gesprek zojuist, vindt u bij deze mijn ontslagbrief.

Vraag hierbij altijd om een ontvangstbevestiging, zodat je achteraf geen gedoe krijgt over het wel of niet ontvangen van de e-mail. Je kunt er eventueel voor kiezen om je ontslagbrief te printen en per post te versturen, maar dit is niet heel gebruikelijk.

Als je werkgever niet meewerkt kun je ook kijken naar het versturen via een aangetekende brief. Dit is echter meer een soort “laatste redmiddel” dat je alléén gebruikt als je werkgever echt niet meewerkt.

Veel gestelde vragen

We beantwoorden nu een aantal veel gestelde vragen voor als je ontslag gaat nemen.

Wat moet er allemaal in mijn ontslagbrief staan?

De ontslagbrief moet een bepaalde inhoud hebben om geldig te zijn. Zo moet je de einddatum vermelden en moet de datum van het verzenden van de ontslagbrief er op staan. Dat is belangrijk om later te kunnen aantonen dat je de opzegtermijn hebt gerespecteerd.

Hebben jullie ook een ontslagbrief die ik kan downloaden?

Jazeker! Je kunt een gratis ontslagbrief in Word doc downloaden. Je kunt natuurlijk ook zélf een ontslagbrief schrijven en die van ons gebruiken als inspiratie. We laten je hierin vrij, zolang het voor persoonlijk gebruik is.

Kan ik mijn ontslag ongedaan maken?

In principe is het ontslag nemen definitief. Als je per ongeluk ontslag hebt genomen, dan kun je het beste met je werkgever in gesprek gaan om te kijken of je het ongedaan kunt maken. De werkgever is echter niet verplicht hieraan mee te werken.

Ik werk bij een supermarkt, hebben jullie een voorbeeld?

Jazeker, we hebben verschillende voorbeelden voor supermarkt-medewerkers:

Moet ik een reden opgeven?

We krijgen vaak de vraag: moet ik in mijn ontslagbrief een reden opgeven?

Het antwoord is: nee, dat hoeft niet. Natuurlijk is het wel gebruikelijk om in gesprek met je werkgever uit te leggen wat je gaat doen na je ontslag, maar het is zeker niet verplicht om dit te vermelden.