Ontslagbrief en vakantiedagen

Een ontslagbrief schrijven met benoeming van ongebruikte vakantiedagen, oftewel ontslag nemen met uitbetaling van de opgebouwde maar nog niet benutte vakantiedagen.

Ontslagbrief-en-vakantiedagen

Vrije dagen c.q. vakantiedagen zijn een belangrijk onderdeel van iemands werkende bestaan, waar iedereen wettelijk recht op heeft.

Het aantal dagen is afhankelijk van de CAO of arbeidsovereenkomst.  Een werknemer met een reguliere vijfdaagse werkweek heeft recht op minimaal twintig vakantiedagen per jaar, oftewel de wettelijke vakantiedagen.

Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft de werknemer recht op uitbetaling van de onbenutte vakantiedagen, die in de loop der tijd zijn opgebouwd. 

Ook op de uitbetaling van de vakantietoeslag (van 8% per jaar, meestal in mei uitgekeerd), met het opgebouwde saldo aan vakantietoeslag tot aan de ontslagdatum, heeft de werknemer recht op uitbetaling daarvan.

Hieronder enkele voorbeelden van ontslagbrieven met verwijzingen naar de vakantiedagen.

Let op: Alles wat tussen blokhaken ([]) staat is waar één of meerdere keuzes gepresenteerd worden. Uiteraard is sowieso alles naar wens aan te passen.

Hieronder volgt een voorbeeld van een ontslagbrief met een formele toonzetting.

plaats en datum: [plaats], [datum]
inzake: beëindiging arbeidsovereenkomst

Geachte [mevrouw/heer naam/afdeling persooneelszaken],

Hierbij wil ik u informeren dat ik per [datum] mijn dienstverband wil beëindigen, waarmee ik dus mijn ontslag effectief aanbied.  Dit doe ik met inachtneming van de opzegtermijn van een [tijdsbestek], per [datum].

[Vanwege [omstandigheden] en reden ben ik tot mijn huidige beslissing gekomen.]

Ik wil u er ook op attenderen dat ik nog onbenutte vakantiedagen heb die ik graag uitbetaald zou willen krijgen.

Graag ontvang ik een bevestiging en informatie omtrent mijn ontslagprocedure.  Mocht u een gesprek op prijs stellen, aangaande mijn ontslag, ben ik hiervoor beschikbaar.

Veel dank voor de samenwerking en werkervaring.

Hoogachtend,

[naam]

Hieronder volgt een voorbeeld van een ontslagbrief met een informele toonzetting. 

plaats en datum: [plaats], [datum]
betreft: beëindiging dienstverband

Beste mevrouw/meneer [naam],

Met flinke tegenzin en een heel naar gevoel wil ik iedereen bedanken en bij deze melden dat ik vanaf [datum] helaas mijn werkzaamheden zal beëindigen en zodoende mijn ontslag aanbied.  Ik neem natuurlijk de opzegtermijn van [tijdsbestek] in acht, vanaf [datum].

[De reden waarom ik tot mijn huidige besluit ben gekomen is omdat reden.]

Mijn tijd in het bedrijf heb ik als heel plezierig maar vooral ook als buitengewoon leerzaam ervaren.

Als er nog behoefte is aan een gesprek wat betreft mijn ontslag dan hoor ik het graag.

Wellicht dat ik in de toekomst ooit weer in dienst kan treden bij dit bedrijf, maar voorlopig zal ik afscheid van het bedrijf moeten nemen.

Ik wil ook nog melden dat ik onbenutte vakantiedagen heb die ik graag uitbetaald zou willen krijgen.

Nogmaals veel dank voor alles en dat ik al die tijd in het bedrijf heb mogen werken, het was een waar privilege.

Met vriendelijke groet,

[naam]

De voorbeelden hierboven geven aanvullend een reden voor het ontslag, hoewel niet noodzakelijk (behalve als de werkgever hierom vraagt). 

Bij een ontslagprocedure na een dienstverband dat gekenmerkt wordt door een goede en vriendelijke verstandhouding, met de gehele organisatie of gedeeltelijk (bijvoorbeeld met collega’s op een bepaalde afdeling), is het echter wel aan te raden om een reden op te geven.  Deze reden, of redenen, hoeven niet heel gedetailleerd te zijn en mag ook in ruwe lijnen uiteengezet worden. 

Een reden opgeven neemt wantrouwen, achterdocht en andere potentiële negatieve gevoelens weg, door duidelijkheid te verschaffen en in ieder geval een soort indicatie te geven over waarom en in welke hoedanigheid ontslag wordt genomen. 

Naast deze aspecten is er een ander belangrijk punt dat soms over het hoofd wordt gezien: bedrijven onderling staan geregeld ook in contact met elkaar, zeker in sommige branches en werkgebieden.

De werknemer kan op deze manier eventuele reputatieschade vermijden, wat de sollicitatie bij een andere werkgever kan bemoeilijken.  De remedie is eenvoudig en niet veeleisend: vriendelijk en beleefd te blijven, dus bij een ontslag.

Er staan op de website ook andere voorbeelden van ontslagbrieven, waar afwijkende formuleringen uit te wisselen zijn of wellicht aan te vullen op de formuleringen uit de bovenstaande voorbeelden. 

Het is hoe dan ook raadzaam, en zelfs aanbevolen, om zoveel mogelijk aan te passen en toe te spitsen op de persoonlijke situatie.