Wanneer moet je je ontslagbrief indienen en versturen?

Ontslag nemen kan een stressvol proces zijn. In de periode rondom je ontslag moet er een hoop geregeld worden met je nieuwe werkgever.

Daarnaast moet je zorgen dat je dit tijdig en correct communiceert aan je huidige/oude werkgever. Op deze website heb je al de nodige voorbeeld ontslagbrieven kunnen vinden. Maar wanneer moet je je ontslagbrief indienen of versturen?

Wanneer-moet-je-je-ontslagbrief-indienen

Wanneer moet je je ontslagbrief indienen of versturen?

De vraag wanneer je je ontslagbrief moet indienen kan niet eenduidig beantwoord worden. Wanneer je deze moet indienen ligt namelijk aan de opzegtermijn die in je arbeidsovereenkomst vermeld staat.

De wettelijke opzegtermijn is één maand. Dat houdt in dat als er géén opzegtermijn in je arbeidsovereenkomst vermeld staat, je kunt uitgaan van de periode van één maand. De uitzondering hierop geldt bij een nul uren contract, je hebt dan een opzegtermijn van vier dagen. Ook bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) kun je niet zomaar uitgaan van de opzegtermijn. Je mag een tijdelijk contract niet zomaar opzeggen tenzij er een tussentijds opzegbeding in je arbeidsovereenkomst staat.

Opzegtermijn van één maand

Als je opzegtermijn één maand bedraagt, dan kun je het onderstaande voorbeeld gebruiken.

Je nieuwe baan begint op 1 oktober 2024 en je opzegtermijn bedraagt één maand. Je dient je ontslagbrief dan uiterlijk in op 31 augustus. Je beëindigt daarin je arbeidsovereenkomst per 1 oktober 2024.

Zoals je ziet moet je dus vóór het einde van de maand vóór je laatste (werk)maand ontslag nemen of je ontslagbrief indienen.

Opzegtermijn van twee maanden

Als je opzegtermijn twee maanden bedraagt, dan kun je het onderstaande voorbeeld gebruiken.

Je nieuwe baan begint op 1 oktober 2024 en je opzegtermijn bedraagt twee maanden. Je dient je ontslagbrief dan uiterlijk in op 31 juli. Je beëindigt daarin je arbeidsovereenkomst per 1 oktober 2024.

Veel gestelde vragen

We beantwoorden graag nog een aantal veel gestelde vragen over het ontslag nemen en de procedure rondom het ontslag.

Bij wie moet ik mijn ontslagbrief indienen?

Dit verschilt per organisatie. Meestal stel je in ieder geval je directe leidinggevende én de afdeling personeelszaken op de hoogte. Bij een kleiner bedrijf kun je wellicht beter direct naar de directeur van het bedrijf stappen.

Lees ook: bij wie moet ik mijn ontslagbrief indienen?

Wat moet er in de ontslagbrief staan?

Om een geldige ontslagbrief te schrijven, moet deze natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je de opzegtermijn respecteren en moeten bepaalde dingen vermeld worden. Meer hierover lees je op onze pagina: ontslagbrief inhoud.

Ik heb een concurrentiebeding, wat nu?

Hoe het zit qua concurrentiebeding verschilt heel erg per situatie. Als je een vast contract hebt, moet je je in principe aan het concurrentiebeding houden.

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (een tijdelijk contract) hoeft dit lang niet altijd. Lees er meer over op de pagina ontslagbrief en concurrentiebeding.

Ik heb ontslag genomen maar heb daar nu spijt van

Voordat je ontslag neemt, moet je heel erg goed nadenken en beseffen wat daar de gevolgen van zijn. In principe is ontslag nemen definitief, en kun je niet je ontslagbrief intrekken.

Er zijn uitzonderingen op deze regel, maar over het algemeen heb je geen recht op een (WW) uitkering als je zelf ontslag neemt. Denk daarom goed na voordat je dit doet.

Ik ga met pensioen, moet ik ontslag nemen?

Als je vervroegd met pensioen gaat dan moet je inderdaad ontslag nemen. Als je met pensioen gaat omdat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan zal je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigen vanaf die datum.

Lees ook: Ontslagbrief pensioen