Ontslagbrief dringende reden

Mag je zomaar ontslagen worden door je werkgever, als de werkgever hiervoor een dringende reden heeft opgegeven? Die vraag proberen we op deze pagina te beantwoorden.

Je kunt een ontslagbrief ontvangen met dringende reden, maar is dat altijd geldig?
En heb je dan recht op een uitkering? We vertellen je op deze pagina meer.

Ontslagbrief-dringende-reden

Ontslagbrief dringende reden: kan ik iemand ontslaan?

Als je als werkgever iemand op staande voet wilt ontslaan, dan heb je een dringende reden nodig om dit te doen.

En óók zonder ontslag op staande voet, maar bij een normaal ontslag, is een dringende reden vaak nodig. Je kunt iemand niet ontslaan zonder een goede en voldoende wegende reden.

Werkgevers zullen niet altijd helemaal 100% op hun netvlies hebben wat er valt onder “dringende redenen”. Wij zullen daarom proberen dat zo veel mogelijk toe te lichten, en voorbeelden te geven.

Wat zijn dringende redenen?

De wet geeft aan dat je een dringende reden nodig hebt om iemand op staande voet te ontslaan. Bij twijfel zal een werkgever vaak een jurist moeten inschakelen om te peilen of iemand ontslagen kan worden binnen de kaders van de wetgeving. In Nederland is het immers niet gemakkelijk om iemand te ontslaan, en al helemaal niet op staande voet.

De wet geeft wel een aantal voorbeelden, die in bepaalde omstandigheden voldoende kunnen zijn om iemand op staande voet te ontslaan. Dat houdt in dat niet alleen de gedraging van werknemer, maar óók de omstandigheden voldoende moeten zijn voor ontslag.

Let op:
De redactie van ontslagbriefvoorbeeld.nl heeft haar best gedaan om deze informatie feitelijk te laten kloppen. Wij zijn echter geen juristen en/of advocaten. Raadpleeg altijd een juridisch specialist op dit gebied. Aan de informatie op deze pagina kunnen géén rechten worden ontleend.

Ernstige mate van ongeschiktheid

Wanneer een werknemer blijkt ernstig ongeschikt te zijn voor het werk dat van hem/haar redelijkerwijs mag worden verwacht. Om dit te kunnen bewijzen, zul je als werkgever hoogstwaarschijnlijk een dossier moeten opbouwen met voorbeelden van onbekwaamheid van de werknemer.

Daarnaast dien je de werknemer meerdere keren te waarschuwen en/of slecht te beoordelen, zodat deze de ruimte krijgt om verbetering te laten zien.

Misdrijf of misdrijven

Wanneer de werknemer een misdrijf heeft gepleegd, waardoor het vertrouwen van de werkgever geschaad wordt of de reputatie van de werkgever schade oploopt.

Bedreiging

Als een werknemer jou als werkgever of één andere werknemer bedreigt, of je familie bedreigt, dan is dat een reden voor ontslag op staande voet.

Onjuiste informatievoorziening bij aangaan van arbeidsovereenkomst

Heeft de werknemer jou als werkgever tijdens de sollicitatieprocedure en/of bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst onjuiste of vervalste informatie verstrekt?

Bijvoorbeeld over zijn/haar vorige baan, de beëindiging daarvan en/of over diploma’s en andere certificaten? Dit is meestal een geldige reden voor een ontslag op staande voet.

Onder invloed van verdovende middelen op het werk (na meerdere waarschuwingen)

Een werknemer die herhaaldelijk onder invloed van alcohol en/of drugs op het werk verschijnt, of deze middelen op het werk gebruikt, mag in veel gevallen op staande voet ontslagen worden.

Deze zaken worden gezien als dringende reden, zeker als de werknemer al één of meerdere officiële waarschuwingen heeft gekregen.

Zakelijke eigendommen beschadigen

Wanneer de werknemer de eigendommen van je bedrijf of organisatie beschadigt en hierbij sprake is van opzet dan is dat een dringende reden voor ontslag. Ook in het geval van schade door roekeloosheid kan dit een dringende reden zijn nadat de werknemer hiervoor is gewaarschuwd.

Plichten niet nakomen

Als de werknemer herhaaldelijk de plichten uit zijn/haar arbeidsovereenkomst niet nakomt, kan dit worden gebruikt als dringende reden voor ontslag. Wederom dien je hier als werkgever een dossier van bij te houden en de werknemer moet meermaals gewaarschuwd zijn.

Bedrijfsgeheimen niet geheimhouden

Het niet geheimhouden van bedrijfsgeheimen kan vaak een dringende reden zijn voor ontslag op staande voet.

Niet kunnen werken door roekeloosheid of opzet

Wanneer een werknemer zijn of haar werk niet kan uitvoeren door opzet of roekeloosheid. Dit is een onderwerp dat juristen al jarenlang bezighoudt.

Stel dat je werknemer in zijn eigen tijd heeft lopen klussen thuis en hierbij zichzelf verwond heeft en daardoor tijdelijk (deels) arbeidsongeschikt wordt, mag je deze werknemer dan ontslaan?
Het antwoord is niet altijd zwart/wit. Zie ook deze website.

En meer

Hierboven hebben we wat voorbeelden opgenoemd van dringende redenen voor ontslag op staande voet. Er zijn natuurlijk nog meer dringende redenen te bedenken.

Meestal voel je als werkgever zelf wel aan of een werknemer een grens overschrijdt. Bij twijfel raden wij aan om altijd een jurist of advocaat in te schakelen. Als een werknemer na meerdere gesprekken en/of waarschuwingen nog geen verbetering laat zien, dan wordt een eenmalig slippertje vanzelf een dringende reden voor ontslag op staande voet.

Mag ik zelf ontslag nemen met een dringende reden?

Als werknemer ontslag nemen met een dringende reden? Normaal heb je je als werknemer natuurlijk te houden aan de opzegtermijn die in je arbeidsovereenkomst vermeld staat.

Maar als er sprake is van een dringende reden, hoef je je niet altijd aan je opzegtermijn te houden. Maar wanneer is het genoeg om een ontslagbrief in te dienen met dringende reden?

Je mag alléén ontslag op staande voet nemen als er sprake is van een ernstige situatie, ook wel dringende reden genoemd. Voorbeelden van zulke situaties zijn:

  • Je werkgever beledigt, bedreigt of intimideert je.
  • Je werkgever betaalt je loon niet meer uit.

Toch is het niet aan te raden om dan direct ontslag te nemen op staande voet, want het zou zomaar kunnen dat je dan geen recht hebt op een (WW) uitkering of dat je daarover in ieder geval in een discussie belandt met het UWV.

Wel heb je recht op een schadevergoeding áls je kunt bewijzen dat er een dringende reden was voor het ontslag nemen op staande voet. Je werkgever zal hier vaak niet zomaar mee akkoord gaan, met als gevolg dus een procedure in de rechtbank.

Wij raden daarom aan om nooit zomaar ontslag te nemen op staande voet zonder eerst juridisch advies in te winnen. Zo voorkom je dat je zonder inkomen en zonder recht op uitkering komt te zitten.

Conclusie

Als werkgever moet je een goede (dringende) reden hebben om iemand op staande voet te ontslaan. Denk hierbij aan een werknemer die de wet overtreedt of een misdrijf pleegt.

De werknemer kan ontslag nemen op staande voet – zonder de opzegtermijn te respecteren – als de werkgever zijn/haar loon niet uitbetaald of de werknemer bedreigd of geïntimideerd wordt. Toch is het aan te raden eerst een jurist in te schakelen zodat je niet zonder inkomen of uitkering komt te zitten.