Ontslagbrief voorbeeld
Ontslagbrief voorbeeld, de verplichte onderdelen

Als je jouw arbeidscontract op wilt zeggen, omdat je weg wilt gaan bij je huidige werkgever, dan moet je een ontslagbrief schrijven.
Het is handig om hierbij een ontslagbriefvoorbeeld te gebruiken, omdat er in de brief bepaalde zaken vermeld moeten worden om de ontslagbrief rechtsgeldig te laten zijn. Zonder de verplichte onderdelen kun je met je brief dus geen ontslag nemen. Verderop in dit artikel vind je een ontslagbriefvoorbeeld waarin de noodzakelijke onderdelen zijn opgenomen. Het is een kort voorbeeld, dat je zelf kunt uitbreiden. Houd het echter wel altijd professioneel en maak je werkgever in je brief geen verwijten, ook als er sprake is van een conflict.

Verplichte onderdelen

In je ontslagbrief moeten de juiste en volledige adresgegevens van je werkgever staan. Vermeld per welke datum je jouw contract opzegt. Doe dit met inachtneming van de opzegtermijn. Je kunt deze noemen, maar met een datum bovenaan je brief laat je ook blijken dat je de opzegtermijn respecteert. Jouw naam en adresgegevens moeten ook in de brief staan. Onderteken de brief met je naam en handtekening. Als je zeker wilt zijn van een goede afhandeling, dan kun je de brief aangetekend versturen en om een bevestiging van je werkgever vragen. In het ontslagbriefvoorbeeld zie je de verschillende onderdelen terugkomen.

Optionele onderdelen

In je ontslagbrief kun je nog vragen naar een getuigschrift en vermelden wat je wilt doen met je eventuele overgebleven vakantiedagen. Je kunt ook aangeven hoe je jouw taken gaat overdragen. In geval van een conflict kan het handig zijn om te laten zien dat je het bedrijf toch op professionele wijze wilt verlaten. Als je het naar je zin hebt gehad bij je werkgever, dan is het sympathiek om dat ook nog even te vermelden.

Ontslagbriefvoorbeeld korte brief

Een ontslagbrief kan in principe heel kort zijn, als deze de juridisch verplichte onderdelen maar bevat. Onderstaand zie je een ontslagbriefvoorbeeld. In dit ontslagbriefvoorbeeld staan enkel de noodzakelijke gegevens. Je kunt deze dus aanvullen met informatie over je vakantiedagen of met een persoonlijke noot.
Hier begint het ontslagbriefvoorbeeld (onderaan de pagina vindt u een voorbeeld ontslagbrief die u kunt downloaden):

Jan Voorbeeld
Voorbeeldstraat 1
1000 AA Plaatsnaam

Bedrijfsnaam
Voorbeeldstraat 3
1000 AA Plaatsnaam

Plaatsnaam, 11 april 2017

Geachte heer Jansen,

Met deze brief dien ik mijn ontslag in. Met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand zal ik per 1 juni uit dienst treden.

Met vriendelijke groet,
Jan Voorbeeld

Handtekening

Opzegtermijn toelichting

Het is belangrijk dat je de opzegtermijn die is afgesproken respecteert. Deze zal normaal gesproken vermeld staan in je contract. Doorgaans geldt de opzegtermijn per de laatste dag van de maand. Dat wil zeggen dat als je op 25 juli ontslag neemt, jouw laatste werkdag niet 25 augustus zal zijn, maar 31 augustus. Deze opzegtermijn zag je ook terug in het ontslagbriefvoorbeeld. Kijk altijd na in je contract welke opzegtermijn voor jou geldt. Als er in je contract op cao niets staat vermeld over de opzegtermijn, dan is deze wettelijk gezien een maand (bij een contract voor onbepaalde tijd).

Tips

Denk niet te licht over het nemen van ontslag en bereid je goed voor. Als je nog geen nieuwe baan hebt, bedenk dan dat je in de meeste gevallen geen uitkering krijgt als je zelf opzegt. Als je al wel een nieuwe baan hebt gevonden, let er dan op of je geen concurrentiebeding hebt. Dit houdt in dat in je contract staat dat je niet bij een concurrerend bedrijf mag werken voor een bepaalde periode en binnen een bepaalde afstand. Een concurrentiebeding gaat vaak gepaard met een boete, dus je wilt voorkomen dat je je hier per ongeluk niet aan houdt. Let ook goed op de opzegtermijn. Meestal geldt een termijn van 1 maand, maar in sommige gevallen geldt een langere termijn. Het is vervelend als je een langere opzegtermijn hebt en je hebt bij je nieuwe baan al gezegd dat je volgende maand kunt beginnen. Het kan slim zijn om je ontslagbrief aangetekend te verzenden, zeker als er sprake is van een conflictsituatie.

Kondig je brief aan

Je kunt je ontslagbrief schrijven en deze zonder verdere aankondiging inleveren bij je bedrijf. Dit is echter niet de meest sympathieke oplossing. Het is beter om eerst een gesprek aan te vragen met je leidinggevende, waarin je alvast aangeeft dat je van plan bent om ontslag te nemen. Je kunt hier ook alvast een reden voor opgeven. Als je echter heel ontevreden bent over je werkgever, dan kun je de reden beter bewaren voor het exitgesprek. Zorg dat je ook tijdens je exitgesprek professioneel en zakelijk blijft. Voor je toekomstige carrière wil je het liefst op goede voet vertrekken.

Voorbeeld ontslagbrief

Hieronder vindt u een abstract en een concreet voorbeeld ontslagbrief in word of in een pdf formaat.
Succes met het schrijven!
ontslagbrief-voorbeeld-docontslagbrief-voorbeeld-pdf