Ontslagbrief voorbeeld

Als je jouw arbeidscontract op wilt zeggen, omdat je weg wilt gaan bij je huidige werkgever, dan moet je een ontslagbrief schrijven.

Voorbeelden formele ontslagbrieven

Het kan zijn dat u liever een formele ontslagbrief wilt schrijven. In dit geval kunt u kiezen voor een korte, krachtige en zakelijke schrijfstijl. Wel is het aan te raden om altijd een vriendelijke brief te schrijven.

Dit kan in de toekomst handig zijn voor als u een goede referentie wilt.
Gebruik bij het schrijven van een formele ontslagbrief een van onze voorbeelden.

Voorbeeld informele ontslagbrief

Het kan zijn dat u het jammer vindt dat u ontslag moet nemen bij uw huidige werkgever. Maar vanwege bepaalde omstandigheden heeft u geen keus. In dit geval kunt u kiezen voor een wat informelere ontslagbrief.  U zou dan kunnen afsluiten met ‘Met vriendelijke groet’ in plaats van ‘Hoogachtend’. Gebruik bij het schrijven van een informele ontslagbrief een van onze voorbeeld brieven.

Voorbeeld ontslagbrief

Hieronder vindt u een abstract en een concreet voorbeeld ontslagbrief in word of in een pdf formaat.
Succes met het schrijven!
ontslagbrief-voorbeeld-docontslagbrief-voorbeeld-pdf

Ontslagbrief voor werkgever

Er zijn verschillende redenen waarom u als werkgever personeel ontslaat. Voor elke reden is er een bepaald soort ontslagbrief nodig. Zo kan het zijn dat u een ontslagbrief voor een beëindiging van een dienstverband of stage, het niet verlengen van een dienstverband of ‘op staande voet ontslagen’ moet schrijven. Hier vindt u een voorbeeld ontslagbrief voor de werkgever.

Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u een werknemer op staande voet ontslaan. De letterlijke definitie van ontslag op staande voet is: ‘opzegging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer met onmiddellijke ingang’.

Een opzegtermijn wordt hier niet in achting genomen. De werknemer verliest dus per direct zijn baan en inkomen. In deze ontslagbrief geeft u duidelijk en correct weer wat de reden is van per direct ontslag.

Het kan zijn dat u als werkgever niet tevreden bent over een werknemer. In veel gevallen gaat u een gesprek aan en geeft u ruimte voor verbetering. Indien de werknemer niet verbetert en zijn taken nog steeds niet naar wens uitvoert, wilt u haar ontslaan. Maak in deze brief duidelijk wat de tekortkomingen waren van de werknemer. Zodat de werknemer begrijpt waarom hij/zij ontslagen is. Mogelijk is de proeftijd van de werknemer nog niet afgelopen, gebruik in dat geval dit voorbeeld.

Wanneer het arbeidscontract van uw werknemer afloopt kunt u als werkgever beslissen of u dit contract wilt verlengen of niet. Indien u dit niet van plan bent, kunt u dit laten weten door middel van een brief.

Geef duidelijk de reden van ontslag weer in deze brief. Is het omdat er geen plek is of omdat de werkgever niet functioneert? Wees correct zodat er geen verwarring kan ontstaan. Dit is voor zowel de werkgever als werknemer prettig.

Het is handig om hierbij een ontslagbriefvoorbeeld te gebruiken, omdat er in de brief bepaalde zaken vermeld moeten worden om de ontslagbrief rechtsgeldig te laten zijn.

Zonder de verplichte onderdelen kun je met je brief dus geen ontslag nemen. Verderop in dit artikel vind je een ontslagbriefvoorbeeld waarin de noodzakelijke onderdelen zijn opgenomen. Het is een kort voorbeeld, dat je zelf kunt uitbreiden. Houd het echter wel altijd professioneel en maak je werkgever in je brief geen verwijten, ook als er sprake is van een conflict.

Verplichte onderdelen

In je ontslagbrief moeten de juiste en volledige adresgegevens van je werkgever staan. Vermeld per welke datum je jouw contract opzegt. Doe dit met inachtneming van de opzegtermijn. Je kunt deze noemen, maar met een datum bovenaan je brief laat je ook blijken dat je de opzegtermijn respecteert.

Jouw naam en adresgegevens moeten ook in de brief staan. Onderteken de brief met je naam en handtekening. Als je zeker wilt zijn van een goede afhandeling, dan kun je de brief aangetekend versturen en om een bevestiging van je werkgever vragen. In het ontslagbriefvoorbeeld zie je de verschillende onderdelen terugkomen.

Optionele onderdelen

In je ontslagbrief kun je nog vragen naar een getuigschrift en vermelden wat je wilt doen met je eventuele overgebleven vakantiedagen. Je kunt ook aangeven hoe je jouw taken gaat overdragen.

In geval van een conflict kan het handig zijn om te laten zien dat je het bedrijf toch op professionele wijze wilt verlaten. Als je het naar je zin hebt gehad bij je werkgever, dan is het sympathiek om dat ook nog even te vermelden.

Als werkgever kan het zijn dat u uw personeel moet ontslaan. Ontslaan of ontslagen worden is nooit leuk. Voor de werknemer niet, maar ook wordt het door de werkgever vaak als een vervelende taak gezien.

Ook is ontslag nemen vaak een lastige kwestie. Indien u van plan bent ontslag te nemen, is het van belang om een goed opgestelde ontslagbrief te schrijven. ‘Ontslag’ is een gevoelig onderwerp. Het is dus verstandig om er discreet mee om te gaan. Vooral in de huidige tijd raken veel mensen hun baan kwijt.

Er is een economische crisis en veel bedrijven moeten genoodzaakt reorganiseren. Een reorganisatie vindt vaak plaats wanneer het bedrijf structureel in een slechte financiële situatie verkeerd. Om het voortbestaan van het bedrijf te genereren dient het bedrijf vaak afscheid te nemen van het personeel.

Als eerst worden vaak de tijdelijke en ingehuurde krachten ontslagen. Als dit niet genoeg is dan moeten ook werknemers in vast dienstverband ontslagen worden.

Maar als werknemer kan het ook zijn dat u zich niet kan vinden in de bedrijfscultuur. Of dat uw takenpakket binnen het bedrijf heel erg tegenvalt. Het kan dan zijn dat u ontslag wilt nemen en hiervoor een ontslagbrief moet schrijven.

Ontslagbrief schrijven

Een ontslagbrief schrijven dient correct te gebeuren. Zowel de werknemer als werkgever dient een nauwkeurig en juridisch op orde brief te schrijven. Het schrijven van een ontslagbrief wordt vaak als lastig ervaren en die taak wordt hierdoor ook regelmatig uitbesteed.

Echter, dat is nu niet meer nodig want op deze site vindt u verschillende soorten voorbeeld brieven. Aan de hand van deze voorbeelden kunt u zelf een ontslagbrief schrijven die voldoet aan alle eisen.

Ontslagbrief werknemer

Als werknemer neemt u om verschillende redenen ontslag. De ene werknemer heeft een andere baan aangeboden gekregen en neemt daarom ontslag. De ander vindt het bedrijf niet leuk.

Weer een ander kan vanwege zijn gezondheid niet verder werken. Voor werknemers zijn er ook verschillende soorten brieven. Zo is er een formele ontslagbrief maar ook een wat informelere ontslagbrief. Hier vindt u een ontslagbrief voor de werknemer.

Wettelijke eisen aan een ontslagbrief

  • Op de ontslagbrief dienen de volledige adresgegevens van het bedrijf waar u ontslag neemt vermeld te zijn.
  • Het is niet voldoende om simpelweg te zeggen: “ik neem ontslag”, u dient hierbij ook de datum te vermelden per wanneer u ontslag neemt. Daarnaast moet het natuurlijk duidelijk zijn dat dit een ontslagbrief is, de term “ik neem ontslag” mag u daar natuurlijk voor gebruiken.
  • U dient de brief correct te ondertekenen, met naam en handtekening. Ook is het belangrijk dat u de datum en plaats van schrijven vermeldt, dit in verband met de opzegtermijn.
  • Verder moet het duidelijk zijn van wie de brief afkomstig is, vermeldt daarom niet alleen uw naam maar ook uw initialen. Daarnaast dient u ook uw adresgegevens te vermelden in de brief. Zeker bij grote bedrijven zullen wel meer dan één ‘P. Jansen’ werken, de adresgegevens maken dan duidelijk dat u, en niet uw collega, ontslag neemt.
  • Indien u er zeker van wilt zijn dat uw ontslagbrief aankomt en er op een latere datum geen discussie kan zijn omtrent uw schrijven kunt u ervoor kiezen uw ontslagbrief aangetekend te versturen.

Regels voor het opzeggen van een arbeidscontract

  • Een opzegging dient aan te komen bij de werknemer. In beginsel in de werkgever hiervoor verantwoordelijk, de werkgever dient te kunnen bewijzen dat de opzegging aangekomen is bij de werknemer, en per welke datum. In bepaalde gevallen, wanneer de werknemer bijvoorbeeld niet zijn/haar adres doorgegeven heeft kan de werknemer hiervoor alsnog aansprakelijk gesteld worden.
  • Een opzegging is onvoorwaardelijk maar kan wel onder voorbehoud zijn. De werkgever kan bijvoorbeeld aangeven dat als de werknemer komende maand weer elke dag te laat komt, hij/zij op staande voet ontslagen zal worden. Zonder instemming van beide partijen kan hierop niet teruggekomen worden.
  • Voorts is de werkgever wettelijk verplicht (artikel 7:669 Burgerlijk Wetboek), wanneer de werknemer hierom vraagt, de reden van ontslag mee te delen. Aangezien een boel werknemers dit graag vernemen kan het verstandig zijn dit meteen in de ontslagbrief op te nemen.

Ontslagbrief overhandigen

Hierbij dient aangetekend te worden dat u wel nog zelf een handtekening zet en de brief aangetekend verzendt of persoonlijk overhandigd. Het belangrijkste van een ontslagbrief is namelijk dat deze aankomt bij de werknemer of werkgever.

Dat klinkt erg logisch, maar indien u dit niet kunt bewijzen kunt u het later bij de rechter nog erg lastig krijgen. Aangetekende verzending en persoonlijke overhandiging zijn daarom aan te bevelen manieren van het doen toekomen van de brief.

Let bij het opstellen van de brief ook altijd op de wettelijke opzegtermijn, deze verschilt voor werkgevers, naar gelang de lengte van het dienstverband van de werknemer. Voor de werknemers is de opzegtermijn over het algemeen altijd één maand, tenzij expliciet anders is bepaald.

Ontslag via WhatApp

Een bericht via WhatsApp is een eenvoudige manier om ontslag aan te zeggen of ontslag te nemen. Dat betekent echter niet dat het in deze situaties ook een gepaste wijze van communiceren is. Hoewel ontslag nemen of een werknemer ontslaan via WhatsApp rechtsgeldig lijkt te zijn, is het aan te raden een meer conventioneel communicatiemiddel te kiezen.

WhatsApp heeft een grote impact op communicatie in het dagelijks leven, zo ook op de communicatie tussen werknemer en werkgever. Recentelijk is er een rechtszaak geweest tussen een werknemer en werkgever over het ziekmelden en ontslag indienen via WhatsApp.

De rechter oordeelde als volgt: “Ziekmelding via een WhatsApp bericht is rechtsgeldig”. Als er twee vinkjes komen te staan achter een verstuurd WhatsApp bericht betekent dit dat de ontvanger het bericht ontvangen heeft.

Hier ligt de nadruk op het woord ontvangen, want een bericht dat ontvangen is, is natuurlijk niet altijd meteen gelezen.

WhatsApp: Werkgever en Werknemer

Een andere conclusie die we kunnen trekken is dat WhatsApp niet de meest ideale en beschaafde manier is van communicatie tussen werknemer en werkgever. Zeker niet als het gaat om iets belangrijks als ziekmelden en ontslag indienen.

De communicatie tussen mensen verloopt op een compleet ander niveau sinds de toenemende populariteit van WhatsApp en andere Social Media. De drempel om iets te vertellen, of überhaupt te communiceren, is zo laag geworden dat er wel eens wordt vergeten met wie je daadwerkelijk aan het communiceren bent.

Bovendien wordt niet alleen de stap om te communiceren vergemakkelijkt, maar ook de woordkeus en zinsopbouw worden soms niet op een juiste en passende manier gekozen.

Vermijd ontslag via WhatsApp

Communicatie is een groot onderdeel van het dagelijks leven, en het is ieders taak om te weten hoe en op welk niveau je met bepaalde personen moet communiceren. Kies dus niet altijd de weg van de minste weerstand om er maar van af te zijn.

Zorg dat u weet wat u wel en niet kunt zeggen, typen, of aankondigen. Ziekmelding via WhatsApp is wel rechtsgeldig, maar de juiste manier van communiceren is het zeker niet. Laat staan dat u via een WhatsApp berichtje uw ontslag indient.

Hoewel de meeste mensen zo verstandig zijn om dit op een meer gepaste manier te doen, is er toch nog een klein deel van de mensen die ontslag indient via WhatsApp.

Ontslagbriefvoorbeeld korte brief

Een ontslagbrief kan in principe heel kort zijn, als deze de juridisch verplichte onderdelen maar bevat. Onderstaand zie je een ontslagbriefvoorbeeld. In dit ontslagbriefvoorbeeld staan enkel de noodzakelijke gegevens.

Je kunt deze dus aanvullen met informatie over je vakantiedagen of met een persoonlijke noot.
Hier begint het ontslagbriefvoorbeeld (onderaan de pagina vindt u een voorbeeld ontslagbrief die u kunt downloaden):

Jan Voorbeeld
Voorbeeldstraat 1
1000 AA Plaatsnaam

Bedrijfsnaam
Voorbeeldstraat 3
1000 AA Plaatsnaam

Plaatsnaam, 11 april 2017

Geachte heer Jansen,

Met deze brief dien ik mijn ontslag in. Met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand zal ik per 1 juni uit dienst treden.

Met vriendelijke groet,
Jan Voorbeeld

Handtekening

Opzegtermijn toelichting

Het is belangrijk dat je de opzegtermijn die is afgesproken respecteert. Deze zal normaal gesproken vermeld staan in je contract. Doorgaans geldt de opzegtermijn per de laatste dag van de maand.

Dat wil zeggen dat als je op 25 juli ontslag neemt, jouw laatste werkdag niet 25 augustus zal zijn, maar 31 augustus. Deze opzegtermijn zag je ook terug in het ontslagbriefvoorbeeld. Kijk altijd na in je contract welke opzegtermijn voor jou geldt. Als er in je contract op cao niets staat vermeld over de opzegtermijn, dan is deze wettelijk gezien een maand (bij een contract voor onbepaalde tijd).

Tips

Denk niet te licht over het nemen van ontslag en bereid je goed voor. Als je nog geen nieuwe baan hebt, bedenk dan dat je in de meeste gevallen geen uitkering krijgt als je zelf opzegt. Als je al wel een nieuwe baan hebt gevonden, let er dan op of je geen concurrentiebeding hebt.

Dit houdt in dat in je contract staat dat je niet bij een concurrerend bedrijf mag werken voor een bepaalde periode en binnen een bepaalde afstand. Een concurrentiebeding gaat vaak gepaard met een boete, dus je wilt voorkomen dat je je hier per ongeluk niet aan houdt. Let ook goed op de opzegtermijn.

Meestal geldt een termijn van 1 maand, maar in sommige gevallen geldt een langere termijn. Het is vervelend als je een langere opzegtermijn hebt en je hebt bij je nieuwe baan al gezegd dat je volgende maand kunt beginnen. Het kan slim zijn om je ontslagbrief aangetekend te verzenden, zeker als er sprake is van een conflictsituatie.

Kondig je brief aan

Je kunt je ontslagbrief schrijven en deze zonder verdere aankondiging inleveren bij je bedrijf. Dit is echter niet de meest sympathieke oplossing. Het is beter om eerst een gesprek aan te vragen met je leidinggevende, waarin je alvast aangeeft dat je van plan bent om ontslag te nemen. Je kunt hier ook alvast een reden voor opgeven.

Als je echter heel ontevreden bent over je werkgever, dan kun je de reden beter bewaren voor het exitgesprek. Zorg dat je ook tijdens je exitgesprek professioneel en zakelijk blijft. Voor je toekomstige carrière wil je het liefst op goede voet vertrekken.

Tot slot

Het is belangrijk dat u zorgvuldig te werk gaat met het schrijven van een ontslagbrief. Het opstellen van een dergelijke brief is namelijk niet eenvoudig en het gevolg ervan is ook zeker niet gering.

Daarom is het verstandig om te blijven werken met ontslagbrief voorbeelden, zodat u een goede basis heeft en altijd gebruik kunt maken van vergelijkingsmateriaal. Wanneer de brief klaar is voor gebruik, lees hem dan nog een aantal keer door en leg hem naast meerdere ontslagbrief voorbeelden voor het beste resultaat. Het is aan te raden om de ontslagbrief te laten dubbelchecken door een collega of iemand anders die er verstand van heeft.

Zorg vervolgens voor een spoedige verzending en ontvangst, zodat u het hele proces snel in gang kunt zetten. Wanneer u geen reactie krijgt, de werknemer blijft opdagen of de werkgever doet alsof er niets is gebeurd, kunt u het beste even navragen of hij/zij de brief wel heeft ontvangen.

Dit geeft gelijk een aanknopingspunt om het nog mondeling toe te lichten. Wanneer de situatie ernaar is, is het absoluut verstandig om er nog even face-to-face contact over te hebben, zodat u beide op een vredige manier de arbeidsovereenkomst kunt beëindigen.