Ontslagbrief bij aflopend contract?

Heb je een aflopend contract en wil je deze niet verlengen? In principe is het uitgangspunt dat je contract automatisch eindigt op de afgesproken datum. Je hoeft je werkgever hier niet van de op de hoogte te brengen, al zal dat vaak wel op prijs worden gesteld.

Ontslagbrief-bij-aflopend-contract

Ontslagbrief bij aflopend contract?

Je hoeft dus bij een aflopend contract geen ontslagbrief te schrijven. Als de werkgever er voor kiest om het tijdelijke contract niet te verlengen, zal deze jou daar wel van op de hoogte moeten brengen door middel van een brief dat je contract niet wordt verlengd (zie ook: voorbeeld brief contract niet verlengd).

De werkgever moet zich hierbij houden aan de zogeheten wettelijke aanzegtermijn. Dit houdt in dat de werkgever jou minimaal één maand voor het aflopen van je contract op de hoogte moet stellen over het wel of niet verlengen daarvan.

Dit geldt overigens alléén voor contracten met een duur van minimaal 6 maanden. Als de werkgever zich niet houdt aan de aanzegtermijn, kan deze daar een boete voor krijgen.

Natuurlijk is er een uitzondering voor ontslag op staande voet. Als de werkgever hier een geldige reden voor heeft dan hoeft deze niet te wachten totdat het contract afloopt. Ook is de aanzegtermijn dan niet nodig. Als je ziek of zwanger bent, kan het aflopende contract ook beëindigd worden.

Stilzwijgende verlenging

Als je tijdelijke contract afloopt en je gaat gewoon door met werken binnen hetzelfde bedrijf zonder dat je werkgever er iets van zegt, dan is er sprake van een stilzwijgende verlenging van je arbeidsovereenkomst.

Je hebt dan automatisch een nieuwe overeenkomst met je werkgever, onder precies dezelfde voorwaarden als je vorige overeenkomst.

Voorbeeld: Je hebt een jaarcontract dat afloopt op 1 november. Je werkgever zegt niets en dus werk je gewoon door, je kunt er dan op 1 november vanuit gaan dat je contract met één jaar is verlengd.

Automatisch een vast contract?

Als onderdeel van de stilzwijgende verlenging geldt ook dat je automatisch een vast contract krijgt als het maximum aantal tijdelijke contracten is bereikt. Dit houdt in dat je na een aantal (al dan niet stilzwijgende) verlengingen automatisch een arbeidsovereenkomst hebt voor onbepaalde tijd.

Ragetlie-regel

De Ragetlie-regel bepaalt dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet automatisch eindigt als deze is voorafgegaan door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Dat klinkt misschien raar. Toch kan je van een contract voor onbepaalde tijd “overgaan” naar een andere functie binnen dezelfde organisatie. Het zou kunnen dat je – in de nieuwe functie – dan weer met een tijdelijk contract begint. In principe mag de werkgever dit niet doen.

Behalve als deze jouw arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eerst heeft ontbonden en/of jou een zogeheten ontslagvergoeding heeft betaald. In de praktijk zal dit echter zelden gebeuren bij een overstap binnen dezelfde organisatie.