Ontslagbrief template

Een ontslagbrief schrijven, oftewel ontslag nemen en een ontslagbrief schrijven op basis van een voorbeeld.

Het schrijven van een ontslagbrief kan soms lastig zijn, zo niet tijdrovend. Dit kan vooral het geval zijn als er geen houvast of inspiratie is, of door gebrek aan ervaring: als het de eerste ontslagbrief is.

Om die en andere redenen kan een zogenaamde template, of sjabloon, zeer nuttig zijn.  Bij deze een sjabloon, die kortom volledig aan te passen en gebruiken is voor persoonlijk gebruik.

Deze website stelt diverse voorbeelden van ontslagbrieven beschikbaar en die vervolgens volledig aangepast kunnen worden om zelf gebruikt te worden.

Let op: Alles wat tussen blokhaken ([]) staat is waar één of meerdere keuzes gepresenteerd worden.  De ontbrekende tekst (zoals de naam in een aanhef) dient ingevuld te worden. Uiteraard is sowieso alles naar wens aan te passen.

Hieronder volgt een voorbeeld van een ontslagbrief met een formele toonzetting.

plaats en datum: [plaats], [datum]
inzake: beëindiging arbeidsovereenkomst

Geachte [mevrouw/heer [naam]/afdeling persooneelszaken],

Hierbij wil ik u informeren dat ik per [datum] mijn dienstverband zou willen opzeggen en daarmee mijn ontslag aanbied, met inachtneming van de opzegtermijn van een [tijdsbestek], per [datum].

Graag ontvang ik een bevestiging en informatie omtrent mijn ontslagprocedure.  Mocht u een gesprek op prijs stellen, aangaande mijn ontslag, ben ik hiervoor beschikbaar.

Veel dank voor de samenwerking en werkervaring.

Hoogachtend,

[naam]

Hieronder volgt een voorbeeld van een ontslagbrief met een informele toonzetting.

plaats en datum: [plaats], [datum]
betreft: beëindiging dienstverband

Beste mevrouw/meneer [naam],

Met behoorlijke tegenzin en met een vreemd gevoel dat mij overkomt wil ik iedereen bedanken en bij deze melden dat ik vanaf [datum] helaas mijn werkzaamheden zou willen beëindigen en zo effectief mijn ontslag in gang zet.  Ik neem natuurlijk de opzegtermijn van [tijdsbestek] in acht, vanaf [datum].

Ik heb mijn tijd als bijzonder prettig en leerzaam ervaren, maar wegens omstandigheden ben ik genoodzaakt om mijn werk bij dit bedrijf te beëindigen. Als er nog behoefte is aan een gesprek wat betreft mijn ontslag dan hoor ik het graag.

Wellicht dat ik in de toekomst ooit weer in dienst kan treden bij dit bedrijf, maar voorlopig zal ik afscheid van het bedrijf moeten nemen.

Nogmaals veel dank voor alles en dat ik al die tijd in het bedrijf heb mogen werken, het was een waar privilege.

Met vriendelijke groet,

[naam]

Een reden voor het ontslag ontbreekt uit het bovenstaande voorbeeld. Hoewel een reden niet nodig is is het wel aan te raden om één te vermelden, zeker bij een ontslag na een prettig dienstverband met de organisatie, een bepaalde afdeling of specifieke collega’s. 

Geef een reden op zodat bedrijven die onderling in contact staan elkaar zo mogelijk geen negatieve indruk zullen krijgen van de werknemer, mocht hij of zij ter sprake komen. 

Dit kan nadelig zijn voor een toekomstige sollicitatieprocedure. Dit kan relatief eenvoudig vermeden worden, zo niet geminimaliseerd, door een bepaalde houding aan te nemen, één die zo vriendelijk mogelijk is qua opstelling.

Denk ook aan de stijl van bejegenen, tutoyeer niet of doe het niet onnodig.  Houd als vuistregel aan dat onbekenden, zoals werknemers uit andere afdeling (zoals personeelszaken), waaronder diegenen die zich eventueel buigen over het ontslag, niet onnodig informeel te benaderen en dus ook niet te tutoyeren. 

Hoewel, zoals eerder gezegd, de toonzetting ietwat informeel is, is het misschien toch belangrijk om bijvoorbeeld de desbetreffende leidinggevende of medewerker van personeelszaken met “u” aan te spreken, omdat de werknemer niet altijd in contact heeft gestaan met iedereen binnen het bedrijf die zich moet buigen over een ontslag, of simpelweg omdat de bedrijfscultuur het er niet naar maakt.

Met een beleefde houding komt men verder dan met een tegenovergestelde houding.

Te beleefd zijn komt in de praktijk weinig voor en als het al voor komt dan kan het hooguit resulteren in verbazing tot lichte verontwaardiging en vooral wanneer er sprake is van een radicale omschakeling waar de werknemer van informeel naar zeer formeel overgaat. 

Tegelijkertijd realiseren vele werkgevers zich dat een ontslagprocedure een serieuze zaak is, zeker wanneer de werknemer er op dergelijke manieren blijk van geeft. 

Een bepaalde houding is niet per definitie verkeerd, maar doe het altijd met een juiste inschatting van de desbetreffende persoon of organisatie waarmee van doen is en waarmee men correspondeert.

Voor andere formuleringen zijn de andere voorbeelden op deze website te raadplegen.  Indien gewenst kunnen formuleringen uitgewisseld, zo niet aangevuld, worden met elkaar.  Doe wat nodig is om de meest geschikte ontslagbrief samen te stellen.