Ontslagbrief downloaden

Een ontslagbrief, of meerdere ontslagbrieven, om te downloaden (op te slaan), aan te passen en te gebruiken.

Een ontslagbrief zelf maken, door deze volledig op te stellen van begin tot eind, kan veel tijd in beslag nemen.

Naast de tijd die gespendeerd moet worden om een brief op te stellen is het ook mogelijk dat het gepaard gaat met stress of emotionele omstandigheden, afhankelijk van de hoedanigheid en de reden van het ontslag.

Ontslagbrief-downloaden

Een ontslagbrief downloaden biedt hier mogelijk uitkomst en gunt iemand inspiratie, de vrijheid en het comfort om met minder inspanning sneller tot een ontslagbrief te komen.

Ontslagbrief downloaden

Bespaar moeite en download de volgende voorbeelden van ontslagbrieven.

 • formele ontslagbrief plaats en datum: [plaats], [datum]
  inzake: beëindiging arbeidsovereenkomst

  Geachte [mevrouw/heer [naam]/afdeling persooneelszaken],

  Hierbij wil ik u melden dat ik per [datum] mijn dienstverband zou willen beëindigen en daarmee mijn ontslag aanbied, met inachtneming van de opzegtermijn van een [tijdsbestek], per [datum].

  [[Door/gezien] [het feit/doordat/omdat] reden ben ik tot mijn huidige beslissing gekomen.]
  Graag ontvang ik een bevestiging en verdere informatie aangaande mijn ontslagprocedure.  Mocht u een gesprek op prijs stellen dan ben ik hier uiteraard voor beschikbaar.

  Veel dank voor de prettige samenwerking en geboden werkervaring.Hoogachtend,[naam]
 • informele ontslagbrief
  plaats en datum: [plaats], [datum]

  betreft: beëindiging dienstverband

  Beste mevrouw/meneer [naam],

  Met behoorlijke tegenzin en gemengde gevoelens wil ik iedereen bedanken en bij deze melden dat ik vanaf [datum] helaas mijn werkzaamheden zou willen beëindigen, oftewel mijn ontslag aanbied. 

  Ik neem natuurlijk de opzegtermijn van [tijdsbestek] in acht, vanaf [datum].
  Mijn tijd is als ongelofelijk leuk en leerzaam samen te vatten, met ongelofelijke warme en vriendelijke relaties met mijn collega’s.[Omstandigheden [zoals] reden maken het er echter naar dat ik uit pure noodzaak mijn werk bij dit bedrijf zal moeten beëindigen.]Als er nog behoefte is aan een gesprek, omtrent mijn ontslag, dan hoor ik het graag.

  Misschien zal ik in de toekomst terug kunnen keren in dit bedrijf. 
  Tot die tijd hopelijk ooit aanbreekt zal ik echter afscheid van het bedrijf en mijn collega’s moeten nemen.Wederom veel dank en vooral voor het privilege dat ik in dit geweldige bedrijf heb mogen werken.

  Met vriendelijke groet,[naam]

  Belangrijk! Tenslotte enkele belangrijke zaken: Afhankelijk van wat voor soort organisatie het betreft, ook wat voor soort werksfeer of cultuur er heerst, zal de afweging gemaakt moeten worden wat voor soort ontslagbrief het beste gebruikt kan worden.

Een ontslagbrief, zowel formeel als informeel, is het bij geboden om correct om te gaan met data en andere relevante gegevens.  Controleer de dergelijke gegevens uitvoerig en refereer ondermeer naar gehouden gesprekken, of naar gesprekken die wellicht nog moeten plaatsvinden.

Het voorbeeld geeft een reden voor het ontslag, terwijl dit op zich niet vereist is.  In het geval van een ontslag na een werktijd met een vriendelijke verstandhouding, met de organisatie als geheel, collega’s of allebei, dan is het aan te raden om hier ook blijk van te geven en zo ook een reden op te geven, desnoods zonder erg in de details te treden. 

Wees vriendelijk en beleefd

Behalve naast vriendelijk, eerlijk of beleefd te zijn, is het ook aan te raden vanwege het feit dat organisaties onderlinge contacten onderhouden, zeker in bepaalde sectoren en vakgebieden.

Op deze manier kan de werkgever, door een mogelijk verkeerde houding aan te nemen, al dan niet bewust of onbewust, misschien zelfs reputatieschade oplopen, wat vaak eigenlijk gemakkelijk te ontwijken is. Wees liever (te) vriendelijk en beleefd dan het omgekeerde, ook bij een ontslagprocedure.

Het voorbeeld hierboven laat de keuze voor persoonlijke voornaamwoorden open om naar eigen keuze in te vullen, waarbij de keuze voor formeel of informeel gekozen dient te worden.

Informeel taalgebruik

Informeel taakgebruik is prima, hoewel het toch belangrijk is om, stel, de desbetreffende leidinggevende of ook medewerker van personeelszaken niet te tutoyeren. 

De werknemer heeft wellicht nooit eerder of nauwelijks in contact gestaan met deze specifieke personen of afdelingen binnen het bedrijf, waarmee zodoende alle betrokken partijen niet of nauwelijks bekend met elkaar zijn.  In dit geval zou het wellicht vreemd zijn om heel informeel te communiceren, maar dit hangt natuurlijk af van het soort organisatie en de heersende bedrijfscultuur en werksfeer.

Een beleefde opstelling is sterk aan te raden, zeker in het geval van twijfel over de wijze van bejegening.

In het ergste geval kan het resultaat verbazing tot lichte verontwaardiging zijn, als de werknemer van informeel naar overmatig formeel overschakelt en vooral wanneer er voorheen voornamelijk een informele en gemoedelijke werksfeer bestond tussen werkgever en werknemer.  In dat geval is het verschil opvallend en kan het wellicht als afstandelijk worden beschouwd.

De werkgever

De werkgever weet normaalgesproken natuurlijk dat een ontslag een serieuze procedure is, zeker wanneer de werknemer dit zodoende kenbaar maakt en kan daar vaker dan niet begrip voor op brengen. 

Uiteindelijk is iets niet per se fout, als het aankomt op zaken als bejegening, taalgebruik en aanspreekvormen, zeker wanneer er een beleefde houding c.q. opstelling is.

Er zijn meer ontslagbrief voorbeelden en er staan momenteel ook al meer voorbeelden van ontslagbrieven op deze website.  Formuleringen zijn eventueel uitwisselbaar, mocht dat wenselijk zijn, mochten de formuleringen uit de voorbeelden bij de downloads niet geschikt zijn.  
Kijk dus vooral rond op de website voor meer voorbeelden.