Ontslagbrief schrijven

Als je ontslag wilt indienen, dan is het verstandig om dit te doen aan de hand van een ontslagbrief, zoals al eerder vermeld.

ontslagbriefvoorbeelden

Een ontslagbrief indienen is formeel, maar het helpt je om conflicten te voorkomen. Wanneer je een ontslagbrief schrijft en een aantal vereiste gegevens erin opneemt, dan maak je van je ontslagbrief een rechtsgeldig document.

Ontslagbrief-schrijven

Zo kan je een juridische overeenkomst, je arbeidscontract, ontbinden.

Het doel van je ontslagbrief is afhankelijk van de situatie. Dat heeft invloed op de toon van je brief. Bij een motivatiebrief gebruik je altijd een toon waarmee je jezelf verkoopt, terwijl de toon van een ontslagbrief dus kan wisselen.

Als je bij je werkgever weg wilt vanwege een conflict, dan hoef je eigenlijk alleen te zorgen dat de brief de vereiste gegevens bevat. Maar als je er plezierig hebt gewerkt en je gaat er met een goed gevoel weg, dan is het een goed idee om je ontslagbrief aan te vullen.

In dit artikel leggen we je uit hoe je een ontslagbrief schrijven in zijn werk gaat. Dit bespreken we per situatie.

Ontslagbrief schrijven: wat er altijd in moet

Allereerst moet je je naam met voorletters en volledige adresgegevens vermelden bovenaan in de brief.

Daarna vermeld je die van de organisatie waarbij je gewerkt hebt. Dit doe je volgens de standaard opbouw van een zakelijke brief:

  • Eigen gegevens
  • Gegevens van de organisatie
  • Plaats en datum
  • Betreft: verzoek om ontslag
  • Aanhef
  • Introductie: doel van je brief en reden van ontslag. Vermeld eventueel wat je op prijs hebt gesteld in je functie
  • Kern: zin waaruit blijkt dat je de arbeidsovereenkomst wilt intrekken en per wanneer. Houd rekening met de opzegtermijn en eventuele vakantiedagen. Hier kun je ook aangeven hoe je de lopende zaken gaat afhandelen
  • Slot: dankwoord en wens voor in de toekomst
  • Ondertekening met vermelding van naam, plaats, datum met handtekening

Daarnaast moet tijdens een ontslagbrief schrijven een zin opnemen waaruit duidelijk blijkt dat je de arbeidsovereenkomst opzegt en per wanneer je dat doet. De kern van je brief biedt hiervoor de ruimte.

De volgende zin kan daarvoor bijvoorbeeld dienen:

‘Hierbij verzoek ik u om onze arbeidsovereenkomst van (datum en jaartal) per (datum en jaartal) in te trekken’.

Vervolgens is je ondertekening het laatste item dat je moet opnemen in je brief. Vooral het vermelden van de datum is belangrijk, omdat je hiermee kan aangeven dat je de opzegtermijn in acht neemt. In je cao of arbeidscontract kun je de duur opzoeken van deze periode. Als je die niet kunt vinden, dan is de wettelijke opzegtermijn van een maand van toepassing.

Als je weggaat omdat je een conflict met je werkgever, dat moet je een ontslagbrief schrijven die zo kort en neutraal mogelijk is. Ga niet in op eerdere vervelende gebeurtenissen.

Het doel van je ontslagbrief is enkel informeren en eventueel vragen om een bevestiging. In deze situatie is ons advies om de brief aangetekend te versturen en het verzendbewijs te bewaren. Zo kan er later geen discussie ontstaan of je werkgever die brief wel ontvangen heeft.

Ontslagbrief schrijven na fijne samenwerking

Wanneer je een goede indruk wilt achterlaten, dan kan je het persoonlijk maken. De beste manier is door je werkgever tijdens een gesprek te laten weten dat je ontslag wilt nemen.

Een ontslagbrief schrijven doe je dan vervolgens enkel als schriftelijke bevestiging met een persoonlijke toon.

In dit geval is je brief niet alleen een middel waarmee je je contract wilt verbreken. Met een ontslagbrief kun je namelijk ook zorgen voor een goed getuigschrift en referentie, waarmee je op je cv kunt vermelden dat je referenties op aanvraag hebt.

Bovendien kun je er goede relaties in je netwerk aan overhouden. Het is dus de moeite waard om je in te zetten voor een ontslagbrief.

De introductie biedt je de ruimte om aan te geven dat je met plezier hebt gewerkt en wat je hebt gewaardeerd aan je werk. Misschien heb je mogelijkheden gekregen om een opleiding te volgen of om door te groeien. Je kunt ook benoemen welke competenties je hebt kunnen ontwikkelen.

Als afsluiting van je ontslagbrief kun je je werkgever bedanken voor de samenwerking en de mogelijkheden die je er hebt gekregen. Je kunt vermelden dat je bereid bent om je opvolger in te werken.

Vraag ook vriendelijk om een getuigschrift en of je je werkgever mag opgeven als referent. Daarnaast kun je ook verzoeken of je een bevestiging van je ontslag kunt krijgen. Tot slot kun je de brief afsluiten door de werkgever veel succes te wensen in de toekomst.

Verdere tips bij je ontslag

Een ontslag indienen is niet niks. Wat de reden ervan ook is, het is verstandig om na te gaan of je wel ontslag kunt nemen. Als je dit niet kunt, dan loop je het risico om geen werkloosheidsuitkering te krijgen.

Ga ook na of je recht hebt op een ontslagvergoeding. Daarnaast is het raadzaam om pas je ontslag in te dienen als je een arbeidscontract hebt getekend bij een nieuwe werkgever.

Als je wilt beginnen bij een nieuwe werkgever, ga dan na of er geen concurrentiebeding is. Als dit zo zou zijn, dan staat er in je arbeidscontract dat je binnen een bepaalde periode niet bij een concurrent in dienst mag gaan.

Tijdens een ontslagbrief schrijven is het raadzaam om je te richten op het positieve. Schrijf bijvoorbeeld niet over wat je niet bevalt in je huidige functie, maar juist over wat je nieuwe baan te bieden heeft.

Wanneer je klaar bent met de ontslagbrief schrijven en je hebt het ingediend, dan bestaat er een mogelijkheid dat je huidige werkgever een tegenvoorstel doet.

Misschien krijg je een promotie of hoger salaris aangeboden. Ga dan na waar je meer waarde aan hecht: dit tegenvoorstel of de reden waarom je wilde weggaan. Bovendien moet je je afvragen hoe de verhoudingen zouden liggen als je er toch blijft werken.

Tot slot

Hoewel de term ‘ontslagbrief’ per definitie negatief lijkt te klinken, kan de brief juist ook in positieve zin gebruikt worden. Zo kan je een goede indruk achterlaten en dat is zeker de moeite waard.

Je ontslagbrief moet in ieder geval een aantal elementen bevatten om rechtsgeldig te zijn.
Wil je voorbeelden van een ontslagbrief?

Op de volgende pagina kun je een ontslagbrief voorbeeld downloaden in pdf of word formaat.
We wensen je veel succes met een ontslagbrief schrijven en het indienen ervan!