Ontslagbrief per direct

Een ontslagbrief voor een beëindiging van een werkverband per direct, met ‘spoed’.

Op deze website zijn diverse voorbeelden beschikbaar die naar hartelust aangepast en zelf gebruikt mogen worden.

Let op: Alles wat tussen blokhaken ([]) staat is waar één of meerdere keuzes gepresenteerd worden. De geschreven tekst is variabel of waar ontbrekende tekst (zoals de naam in een aanhef) dient ingevuld te worden. Uiteraard is sowieso alles naar wens aan te passen.

Hieronder volgt een voorbeeld van een ontslagbrief met een formele toonzetting.

plaats en datum: [plaats], [datum]
inzake: beëindiging arbeidsovereenkomst

Geachte mevrouw/heer [naam],

Bij deze wil ik [per direct/onmiddellijk] mijn [werkzaamheden/werkverband] [staken/opheffen] bij u.

[Dit is wegens/omdat reden.]

Graag ontvang ik een bevestiging en informatie omtrent mijn ontslagprocedure.  Mocht u een gesprek op prijs stellen, aangaande mijn ontslag, ben ik hiervoor beschikbaar.

Veel dank voor de samenwerking en werkervaring.

Hoogachtend,

[naam]

Hieronder volgt een voorbeeld van een ontslagbrief met een informele toonzetting.

plaats en datum: [plaats],[datum]
betreft: beëindiging dienstverband

Beste mevrouw/meneer [naam],

Bij deze wil ik [per direct/onmiddellijk] mijn [werkzaamheden/werkverband] [staken/opheffen] bij u.

[Dit is wegens/omdat reden.]

Mijn tijd in [het bedrijf/organisatienaam] heb ik als uitermate plezierig, sociaal en leerzaam ervaren.  Helaas ben ik [[wegens/om/omdat] [omstandigheden/reden]] genoodzaakt om mijn dienst bij dit bedrijf te staken en daarmee mijn arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Als er nog behoefte is aan een gesprek wat betreft mijn ontslag dan hoor ik het graag.

Wellicht dat ik in de toekomst ooit weer in dienst kan treden bij dit [compliment] bedrijf, maar voorlopig zal ik afscheid van het bedrijf moeten nemen.

Nogmaals veel dank voor alles en dat ik al die tijd in het bedrijf heb mogen werken, het was een waar privilege.

Met vriendelijke groet,

[naam]

Optioneel is een reden gegeven voor het ontslag, wat sterk aan te raden is, hoewel het niet altijd nodig is (wel als de werkgever hier nadrukkelijk om vraagt). 

Bij een breuk na een vriendelijk werkverband is het wel aan te raden om de desbetreffende organisatie, anders de afdeling of relevante medewerkers c.q. collega’s, met een reden in te lichten.

Zeker als er spoed bij geboden is dan is het verstandig om alvast een reden op te geven, zodat het niet in nog een terugkoppeling kan resulteren met vragen naar de reden, of meerdere redenen.

De verschafte reden, of redenen, hoeven niet heel gedetailleerd te zijn overigens, zeker wanneer het iets van persoonlijke aard betreft.

Doe het daarbij ook voor de simpele reden dat diverse organisaties, zeker die zich in dezelfde sector begeven, dikwijls in contact staan met elkaar.

Door als werknemer op gespannen voet, zo niet negatieve of zelfs vijandige manier, te breken kan het mogelijk zelfs in enige reputatieschade resulteren, wat een toekomstige sollicitatie wellicht bemoeilijkt. 

Probeer dit eenvoudig te vermijden of te minimaliseren door vriendelijk en beleefd te blijven.

Afhankelijk van de heersende cultuur in een organisatie moet een afweging gemaakt worden over zaken als tutoyeren. 

Over het algemeen is het niet aan te raden, zeker wanneer het onbekenden zijn (die bijvoorbeeld op een andere afdeling werken of zelfs in een ander kantoor of iets dergelijks).

Een organisatie kan een bepaalde heersende cultuur hebben of sfeer, maar ongeacht dat is beleefdheid tonen altijd een goede zaak. Te beleefd zijn, als zoiets al bestaat, kan in het ergste geval alleen tot verbazing of tot lichte verontwaardiging leiden, voornamelijk wanneer de werknemer voorheen heel informeel communiceerde en dan omschakelt naar een zeer formele stijl. 

Dit kan afstandelijk overkomen, maar een werkgever realiseert zich over het algemeen ook wel dat een ontslagprocedure een serieuze gebeurtenis is. 

Wanneer de werknemer er blijk van geeft, wellicht op een dergelijke manier, kan de werkgever er dan waarschijnlijk wel begrip voor opbrengen.  

Meer voorbeelden van ontslagbrieven zijn op deze website te vinden, waar formuleringen van uit te wisselen of ermee aan te vullen zijn. Wees vrij in het samenstellen van de optimale ontslagbrief met al het beschikbare materiaal op deze website.