Ontslagbrief nul uren contract

Een nul uren contract is een vorm van arbeidsovereenkomst die in sommige sectoren veel wordt gebruikt. Vooral in sectoren waarin de vraag naar personeel “grillig” is (met veel ups en downs), wordt hier veel mee gewerkt.

Ontslagbrief-nul-uren-contract

Je bent met een nul uren contract wel in dienst, maar je hebt geen vaste werkuren. Je bent daardoor oproepbaar wanneer het de werkgever uitkomt. Als deze je oproept binnen de kaders van de arbeidsovereenkomst, dan moet je komen opdagen.

We noemen het nul uren contract ook wel een oproepcontract. Maar hoe zit het met ontslag nemen? En hoe schrijf je een ontslagbrief nul uren contract?

Op zoek naar een voorbeeld-brief? Klik dan snel door naar: Voorbeeld ontslagbrief nul uren contract.

Er is begin 2020 wel wat veranderd voor werknemers met een nul uren contract. Deze wetgeving is bedoeld om deze werknemers te beschermen.

De werkgevers zijn nu bijvoorbeeld verplicht om werknemers minimaal vier dagen van tevoren op te roepen wanneer ze deze nodig hebben. Je weet dus altijd minimaal vier dagen van tevoren waar je aan toe bent, tenzij het in goed overleg gebeurt.

Als de werkgever zich niet aan deze vier dagen houdt, dan kun je ervoor kiezen om te gaan werken maar je bent tot niets verplicht.

En wist je dat de werkgever verplicht is om jou uit te betalen als de werkgever de oproep om te komen werken binnen die vier dagen weer intrekt? De uren waarvoor je was ingepland moeten dan alsnog uitbetaald worden.

Voor deze specifieke regel geldt echter dat deze door een CAO-regeling teniet kan worden gedaan.

Rechten en plichten

Als je als werknemer al langer dan zes maanden in dienst bent met een nul uren contract, dan krijg je bepaalde rechten. De werkgever wordt dan verplicht om je een X aantal uren uit te betalen, óók als deze je niet oproept om te komen werken. Het verschil per situatie hoeveel uren dit zijn.

Ook is de werkgever nu verplicht om de werknemer een vast aantal uren aan te bieden wanneer de werknemer minimaal één jaar in dienst is. Dit aanbod moet gelijk zijn aan het gemiddeld aantal uren van het afgelopen jaar.

Je kunt uiteraard van dit aantal afwijken als beide partijen dat graag willen. Je hebt als werknemer echter recht op het gemiddeld aantal uren van het jaar daarvoor!

Als werknemer ben je overigens niet verplicht om dit aanbod te accepteren. Je mag ook gewoon kiezen voor een voortzetting van het nul uren contract. De werkgever is echter wel verplicht om jou een aanbod te doen. Doet hij dit niet, dan maak je aanspraak op het salaris dat je misloopt.

Opzegtermijn nul uren contract

Eén van de belangrijkste dingen van een nul uren contract is de opzegtermijn. Normaal geldt een wettelijke opzegtermijn van één maand (tenzij anders in de CAO staat vermeld).

Maar bij een nul uren contract is de opzegtermijn vier dagen. De opzegtermijn staat gelijk aan de zogeheten “oproeptermijn” waar de werkgever zich aan moet houden. Deze bedraagt dus vier dagen.

Voorbeeld ontslagbrief nul uren contract

De ontslagbrief voor het nul uren contract kan er hetzelfde uit zien als een normale ontslagbrief. Met als enige verschil die vier dagen in plaats van één maand. We laten nu een voorbeeld zien.


Bedrijf B.V.
t.a.v. de heer G. Janssens
Appelstraat 5
1010 BA Amsterdam

Datum: 1 oktober 2024
Betreft: opzegging arbeidsovereenkomst

Geachte heer Janssens,

Bij deze deel ik u mede dat ik mijn arbeidsovereenkomst graag wil opzeggen per 5 oktober 2024, met inachtname van de wettelijke opzegtermijn van vier dagen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Tessa van Wijnhoven

Rhijnspoorplein 3
1020 HJ Amsterdam


Je kunt dit voorbeeld uiteraard gebruiken, maar pas wel de nodige informatie aan aan je eigen situatie.

Conclusie

Ontslag nemen van een nul uren contract gaat in principe hetzelfde te werk als bij een “normale” ontslagbrief. Het enige belangrijke verschil is dat je opzegtermijn niet één tot drie maanden bedraagt, maar slechts vier dagen.

Daarnaast is het belangrijk dat je weet wat de rechten en plichten zijn bij een nul uren contract. Zo moet je werkgever je altijd minimaal vier dagen van tevoren oproepen, anders mag je als werknemer weigeren.

Ook krijg je na een half jaar recht op een bepaald aantal uren, tenzij je hier als werknemer zelf van afziet.