Ontslagbrief indienen

Een ontslagbrief indienen, oftewel om ontslag te nemen en hoe de ontslagbrief geschreven en ingediend kan te worden.

Het schrijven van een ontslagbrief kan vervelend zijn, zeker als de omstandigheden niet optimaal zijn, of anders wel het indienen ervan.

Wanneer-moet-je-je-ontslagbrief-indienen

Een ontslag kan stress veroorzaken en veel emoties teweeg brengen, afhankelijk van de situatie. Er is ook niet altijd het benul, de inspiratie of het besef van hoe een ontslagbrief opgesteld dient te worden.

Op deze website zijn diverse voorbeelden beschikbaar die naar hartelust aangepast en zelf gebruikt mogen worden.

Let op: Alles wat tussen blokhaken ([]) staat is waar één of meerdere keuzes gepresenteerd worden. Uiteraard is sowieso alles naar wens aan te passen.

Hieronder volgt een voorbeeld van een ontslagbrief met een formele toonzetting.

plaats en datum: [plaats], [datum]
inzake: beëindiging arbeidsovereenkomst

Geachte [mevrouw/heer naam/afdeling persooneelszaken],

Hierbij wil ik u informeren dat ik per [datum] mijn dienstverband zou willen opzeggen en daarmee mijn ontslag aanbied, met inachtneming van de opzegtermijn van een [tijdsbestek], per [datum].

Graag ontvang ik een bevestiging en informatie omtrent mijn ontslagprocedure.  Mocht u een gesprek op prijs stellen, aangaande mijn ontslag, ben ik hiervoor beschikbaar.

Veel dank voor de samenwerking en werkervaring.

Hoogachtend,

[naam]

Hieronder volgt een voorbeeld van een ontslagbrief met een informele toonzetting.

plaats en datum: [plaats], [datum]
betreft: beëindiging dienstverband

Beste mevrouw/meneer [naam],

Met behoorlijke tegenzin en met zeer gemengde gevoelens wil ik bij deze iedereen bedanken en melden dat ik vanaf [datum] helaas mijn werkzaamheden zou willen beëindigen en bij deze mijn ontslag aanbied.  Ik neem natuurlijk de opzegtermijn van [tijdsbestek] in acht, vanaf [datum].

Mijn tijd in dit bedrijf heb ik als bijzonder prettig en leerzaam ervaren, maar wegens omstandigheden ben ik genoodzaakt om mijn werk bij dit bedrijf te beëindigen. Als er nog behoefte is aan een gesprek wat betreft mijn ontslag dan hoor ik het graag.

Wellicht dat ik in de toekomst ooit weer in dienst kan treden bij dit bedrijf, maar voorlopig zal ik afscheid van het bedrijf moeten nemen.

Nogmaals veel dank voor alles en dat ik al die tijd in het bedrijf heb mogen werken, het was een waar privilege.

Met vriendelijke groet,

[naam]

In de bovenstaande voorbeeld wordt een reden voor het ontslag gegeven, terwijl het niet altijd nodig is. Wanneer er sprake is van een ontslag bij een organisatie na een dienstverband met een goede tot zelfs vriendelijke verstandhouding wordt het wel aanbevolen. 

Naast een gebaar van vriendelijkheid, oprecht zijn of beleefdheid is het belangrijk, zo niet belangrijker, gezien het feit dat diverse organisaties in dezelfde sector of branche dikwijls onderling in contact staan.

De werknemer doet zich er zo goed aan om, op vrij eenvoudige wijze, mogelijke reputatieschade te vermijden.

In het bovenstaande voorbeeld is de keuze voor de persoonlijke voornaamwoorden open gelaten en naar eigen keuze in te vullen, formeel of informeel.

Belangrijk kan zijn om de desbetreffende leidinggevende of medewerker van personeelszaken niet te tutoyeren, vooral als de werknemer niet iedereen persoonlijk kent binnen een organisatie en iemand voor het eerst moet benaderen aangaande het ontslag, of eenvoudig omdat het indruist tegen de heersende bedrijfscultuur.

Kort gezegd is beleefdheid tonen beter dan het tegenovergestelde. In het ergste geval kan overdadige beleefdheid, met zeer formele correspondentie als gevolg, resulteren in verbaasde tot lichte verontwaardigde reacties wanneer de werknemer van informeel naar zeer formeel omschakelt. 

Dus wanneer er voorheen altijd een informele en gemoedelijke werksfeer bestond tussen werkgever en werknemer, dan kan het wellicht als afstandelijk worden beschouwd.

Echter realiseert de werkgever zich vrijwel altijd wel dat een ontslagprocedure een serieuze zaak is. Wanneer de werknemer op deze manier toont is daar vaak wel begrip voor.  Niets van het voorgenoemde is overigens per definitie fout, wat deze kwestie betreft.

Andere voorbeelden van ontslagbrieven zijn beschikbaar op deze website.  Indien gewenst kunnen formuleringen uitgewisseld of aangevuld worden. 
Er is sowieso de volledige vrijheid om aanpassingen te maken en de ontslagbrief op te stellen naar wens.