Getuigschrift

Er worden tegenwoordig, vanwege de economische crisis, veel mensen ontslagen. Als u ontslagen wordt, of zelf ontslag neemt, is het vaak erg moeilijk om weer aan een nieuwe baan te komen.

ontslagbriefvoorbeelden

Een aantal factoren kunnen u helpen bij het vinden van een nieuwe baan. U kunt bijvoorbeeld een goed cv opstellen of een goede sollicitatiebrief schrijven.

U kunt tevens een getuigschrift aanvragen bij uw voorgaande werkgever. Maar wat is een getuigschrift en op welke manier helpt deze u bij het vinden van een nieuwe baan?

Een getuigschrift is een document dat u kan opvragen bij uw werkgever op het moment dat u ontslag neemt of ontslagen wordt. In dit document wordt door de werkgever beschreven hoe de werknemer in de afgelopen tijd heeft gepresteerd.

Hierin kan bijvoorbeeld beschreven worden dat de werknemer altijd op tijd was of dat de werknemer voor een goede sfeer zorgde rondom het bedrijf.

Een getuigschrift kan dan in uw voordeel werken als u dit document meeneemt naar uw sollicitatie. Met behulp van dit document komt uw toekomstige werkgever veel meer te weten over uw prestaties.

In het getuigschrift worden enkel positieve punten genoemd. Als de werkgever geen positieve mening heeft over degene die voor hem of haar heeft gewerkt dan is het niet verstandig om een getuigschrift aan te vragen bij de werkgever.

Ook kan de werknemer ervoor kiezen om het het schrijven niet mee te nemen naar een toekomstige sollicitatie.

Voorbeeld Getuigschrift

Wanneer u opzoek bent naar een voorbeeld van een getuigschrift voor eigen gebruik, of wilt inzien hoe een getuigschrift er normaliter uit hoort te zien dan kunt u dat hier bekijken.

Als u als werkgever gevraagd wordt om een getuigschrift op te stellen, is het handig om gebruik te maken van een voorbeeld. Op deze manier hoeft u niet lang na te denken over de opbouw van uw getuigschrift.

Tevens komt het getuigschrift met behulp van het voorbeeld professioneel over waardoor u een betere indruk maakt als werkgever.

Hieronder volgt een voorbeeld van een getuigschrift. Het is vanzelfsprekend dat dit voorbeeld niet letterlijk over genomen hoeft te worden. U kunt zelf onderwerpen toevoegen of weglaten.

Voorbeeld

Hierbij verklaart Kaasmakerij de Boer dat meneer Henk-Jan de Vries, geboren op 4 januari 1973 en momenteel woonachtig te Amsterdam, bij ons werkzaam is geweest in de functie van verkoper in een fulltime dienstverband van 40 per week in de periode van 1 januari 2000 tot 17 juli 2012.

Meneer de Vries heeft gedurende deze periode de volgende werkzaamheden verricht:
– Kaas verkopen aan klanten
– De financiën bijhouden
– Alle producten in de winkel bijvullen
– Klanten helpen met vragen en/of problemen
– Leiding geven aan de rest van het personeel in de winkel
– De opmaak van de winkel verbeteren; etalages inrichten etc.

Meneer de Vries heeft zijn werkzaamheden naar volle tevredenheid verricht en was een zeer gewaardeerde collega.
Het dienstverband is op zijn eigen verzoek beëindigd.

Hoogachtend,

Kaasmakerij de Boer

H. Stevens
Directeur

Aanpassingen

Dit voorbeeld staat niet vast. Dat wil zeggen dat de bedoeling van het getuigschrift is om de werkzaamheden van de werknemer op een positieve manier te beschrijven. U kunt deze positieve punten dus toevoegen aan de conclusie; hierin kunt u verdere uitleg geven over de werknemer.

Als u erg tevreden bent over een werknemer kunt u specifieke punten noemen als punctualiteit of klantvriendelijkheid. Op deze manier heeft de werknemer een grotere kans om aangenomen te worden bij een volgende baan. Bent u niet tevreden over de werknemer dan kunt u dit vermelden in het getuigschrift.

Het is voor de werknemer dan echter niet verstandig om aan de toekomstige werkgever te vermelden dat er een getuigschrift bestaat over hem of haar. Een negatief getuigschrift opstellen heeft dus weinig zin.

Getuigschrift werkgever

Het is duidelijk dat een getuigschrift een positieve invloed kan hebben op de positie van de werknemer. Maar wat betekent dit document voor de werkgever? Wanneer moet de werkgever dit document opstellen en wat moet daarin staan?

Een getuigschrift wordt door de werknemer aangevraagd waarna de werkgever dit document opstelt. Als werkgever bent u wettelijk verplicht om het verzoek van de werknemer op te volgen en dit document daadwerkelijk op te stellen.

De voorwaarde van dit verplichte document is echter wel dat de werknemer dit verzoek binnen een redelijke tijd moet doen. Nadat de werknemer ontslagen is, heeft hij of zij een half jaar de tijd om dit verzoek te plaatsen bij de werkgever.

Inhoud getuigschrift

Over het algemeen bevat het getuigschrift een opgave van de verrichte werkzaamheden en de tijd dat de werknemer bij deze werkgever werkzaam is geweest. Dit kunt u zien in het voorbeeld op de pagina ‘voorbeeld getuigschrift’.

De manier waarop de medewerker zijn of haar werkzaamheden heeft verricht hoeft niet in het getuigschrift vermeld te worden. Alleen op verzoek van de werknemer is de werkgever verplicht dit aan te duiden in het getuigschrift.

De medewerker kan tevens eisen dat de werkgever aangeeft op welke manier het dienstverband is beëindigd. Dit kan voor de werknemer voordelig zijn als deze bijvoorbeeld zelf besloten heeft om het arbeidscontract te beëindigen.

Als de arbeidsovereenkomst beëindigd wordt zonder opgave van redenen, dan is de werkgever niet verplicht dit in het getuigschrift te vermelden.

Het moet voor mogelijk toekomstige werkgevers duidelijk zijn of de werknemer zijn of haar werkzaamheden naar behoren heeft verricht. Dit kan kort en krachtig. Er hoeft geen lang betoog gehouden te worden in het getuigschrift. Het is daarbij van belang dat dit oordeel betrekking heeft op de gehele arbeidsperiode en niet alleen de laatste paar maanden of jaren.

Op deze manier worden de prestaties van de werknemer eerlijk verdeeld en wordt deze niet enkel beoordeeld op de laatste periode waarin hij of zij wellicht minder goed heeft gefunctioneerd.

Van groot belang is het feit dat het getuigschrift dat wordt opgesteld door de werkgever waarheidsgetrouw is. Wanneer de werkgever bewust te positief of te negatief is over de medewerker, kan de werknemer of een andere werkgever hierdoor in het nadeel zijn.