Opbouw ontslagbrief

Een van de dingen die je moet doen als je ontslag wilt nemen, is het schrijven van een ontslagbrief.

ontslagbriefvoorbeelden

Het is beter om je ontslag eerst aan te kondigen in een persoonlijk gesprek met je leidinggevende, zodat het bedrijf is voorbereid op de komst van de brief.

Je kunt om uiteenlopende redenen beslissen om je baan op te zeggen. Misschien heb je een leuke, nieuwe baan gevonden, maar ga je wel op goede voet weg bij je huidige baan.

Het kan echter ook zijn dat je het echt niet meer naar je zin hebt bij je werkgever. Wat de reden ook is, houd de ontslagbrief kort en ga niet met verwijten gooien. Maar wat is een goede opbouw ontslagbrief?

Wat is een ontslagbrief precies?

In feite is een ontslagbrief gewoon een korte brief waarin je aangeeft dat je ontslag neemt en per wanneer. In de opbouw ontslagbrief moeten echter wel enkele verplichte gegevens worden vermeld.

Je arbeidscontract is namelijk een juridische overeenkomst, die je wilt ontbinden en dat moet op een specifieke manier om rechtsgeldig te zijn. Onderstaand lees je wat de correcte opbouw ontslagbrief is.

Eigen adres en adres bedrijf

Om rechtsgeldig te zijn moet je ontslagbrief jouw eigen adres en het volledige adres van je huidige werkgever bevatten. Links bovenaan de brief zet je je naam en je adresgegevens. Je moet je complete naam inclusief alle voorletters vermelden.

Onder je eigen adres zet je de naam van het bedrijf waar je in dienst bent en de volledige adresgegevens van het bedrijf. Tussen jouw gegevens en die van het bedrijf zet je een witregel om het overzichtelijk en leesbaar te maken. De beide adresgegevens moeten verplicht is je ontslagbrief staan, anders is de brief dus niet rechtsgeldig.

Datum en plaats

Onder het adres van het bedrijf laat je twee regels wit. Daarna volgen de plaats en datum van het schrijven van je ontslagbrief. Vermeld eerst de plaatsnaam van de plaats waar je je brief opstelt, dan een komma en vervolgens noteer je hierachter de datum waarop je de brief schrijft.

De datum is belangrijk, omdat deze aangeeft dat je de afgesproken opzegtermijn in acht neemt. Vaak is de opzegtermijn een maand, maar dit kan per branche en werkgever verschillen. Je kunt de opzegtermijn vinden in je contract of in de cao.

Betreft, wat is het onderwerp van je brief

Onder de datum laat je weer een witregel vrij en daarna voeg je een regel toe waaruit blijkt wat jouw brief betreft, oftewel, wat het onderwerp van je brief is. Dit kan bijvoorbeeld zijn ‘Betreft: opzegging arbeidsovereenkomst’ of ‘Betreft: verzoek om ontslag’.

Als maar duidelijk is dat je met deze brief ontslag wilt aanvragen. Je begint de regel in ieder geval met het woord ‘Betreft’ met een hoofdletters. Daarna volgt een dubbele punt en tot slot, in kleine letters, het onderwerp.

Aanhef

Dit spreekt voor zich, maar richt je brief aan de juiste persoon. Dit kan bijvoorbeeld je leidinggevende zijn. Als je niet zeker weet aan wie je de brief moet richten, vraag dit dan even na voordat je de brief opstelt.

Inleiding

Een inleiding klinkt misschien als een lang stuk tekst, maar dat is niet nodig. Het gaat erom dat je in de eerste alinea van je ontslagbrief duidelijk aangeeft dat je jouw baan opzegt.

Het is ook noodzakelijk om te vermelden per welke datum je opzegt. Hierbij moet je uiteraard rekening houden met de opzegtermijn. Deze onderdelen moeten in je brief staan, anders is deze niet rechtsgeldig.

Midden

In het midden van de brief kun je eventueel vermelden wat je wilt doen met je vakantiedagen en hoe je jouw taken gaat overdragen. Dit deel is niet verplicht.

Einde

Als je prettig bij het bedrijf hebt gewerkt, dan kun je dit aan het einde van je brief nog vermelden. Een persoonlijke noot staat sympathiek en laat de werkgever niet met een vervelend gevoel achter.

Zo kun je in de toekomst wellicht nog eens beroep op elkaar doen. Eventueel kun je ook alvast vragen om een getuigschrift. Als je op een onprettige manier vertrekt, houd dan toch je brief neutraal.

Vermeld alleen dat je ontslag neemt en vraag eventueel om een bevestiging. Noem in de brief geen conflicten of verwijten. Als je met een echt conflict weggaat, dan is het verstandig om de brief aangetekend te verzenden.

Ondertekening

Je sluit je ontslagbrief af met een groet.
Deze kan formeel zijn, bijvoorbeeld ‘Hoogachtend’, of wat minder formeel, zoals ‘Vriendelijke groet’. Na de groet komt een witregel, gevolgd door je volledige naam. Onder je naam zet je nog je handtekening.