Ontslagbrief na 2 jaar ziekte

Als je ziek bent als werknemer, of als je als werkgever een zieke medewerker hebt, dan is dat een vervelende situatie. Voor de werknemer is het vervelend om ziek te zijn en voor de werkgever is het vervelend om een kostenpost te hebben die verminderd (of niet) inzetbaar is.

Ontslagbrief-na-2-jaar-ziekte

Een werknemer heeft de eerste twee jaar dat deze ziek is nog een zogeheten ontslagbescherming. Tijdens deze periode moet de werkgever minimaal 70% salaris doorbetalen.

Na twee jaar mag de werknemer ontslagen worden, maar er zijn wel regels aan verbonden. Het versturen van een ontslagbrief na 2 jaar ziekte is niet zomaar voldoende.

Zo is het van belang dat het ontslag op een bepaalde manier gebeurt zodat de werknemer na het ontslag recht heeft op een uitkering. Op deze pagina proberen we je uit te leggen hoe het zit.

Ontslagbrief na 2 jaar ziekte

Zoals we al zeiden, je werkgever mag je niet zomaar ontslaan als je ziek bent. Er geldt een ontslagverbod van twee jaar. Je mag dan niet vanwege je ziekte ontslagen worden. Natuurlijk mag je wel ontslagen worden als daar een dringende reden voor is.

Let op:
De redactie van ontslagbrief.org heeft haar best gedaan om deze informatie feitelijk te laten kloppen. Wij zijn echter geen juristen en/of advocaten. Raadpleeg altijd een juridisch specialist op dit gebied. Aan de informatie op deze pagina kunnen géén rechten worden ontleend.

Na twee jaar mag je wel ontslagen worden. De werkgever kan bij het UWV een ontslagvergunning aanvragen. Het UWV kijkt dan of je echt ziek bent en niet meer het werk kan doen waarvoor je bent aangenomen.

Ook kijkt het UWV of de verwachting bestaat dat je binnen 26 weken weer aan het werk kunt door (gedeeltelijk) herstel van je ziekte. Er wordt bovendien bepaald of de werkgever zich voldoende heeft ingezet om je weer aan het werk te krijgen, bijvoorbeeld door middel van een re-integratietraject.

De werkgever kan er ook voor kiezen om het arbeidscontract met wederzijds goedvinden te beëindigen. In dat geval moet je als werknemer een vaststellingsovereenkomst ondertekenen.

WIA of WW?

Als je minimaal twee jaar ziek bent heb je vaak recht op een WIA-uitkering. Deze uitkering is bedoeld voor zieke werknemers die (een deel van) hun inkomen verliezen als gevolg van hun ziekte of aandoening.

Je moet bijvoorbeeld twee jaar of langer ziek of minimaal voor 35% arbeidsongeschikt zijn. In andere woorden; je mag niet meer dan 65 procent van je loon verdienen en dit moet komen door je ziekte.

Ook moet je verzekerd zijn voor de WIA op het moment dat je ziek wordt. Ook moet je de twee jaar dat je ziek of arbeidsongeschikt bent hebben meegewerkt aan re-integratie.

Verdien je méér dan 65% van je oorspronkelijke salaris en word je ontslagen? Dan heb je vaak recht op een WW-uitkering.

Voorbeeld ontslagbrief na 2 jaar ziekte

Ben je werkgever en heb je toestemming van het UWV om een (twee jaar) zieke medewerker te ontslaan? Dan zul je de werknemer een brief moeten sturen om deze hiervan op de hoogte te stellen.

Je hoeft niet altijd toestemming te hebben van het UWV. Als je bedrijf failliet gaat of als de werknemer op staande voet ontslagen wordt dan heb je uiteraard geen toestemming nodig.

Ook in het geval van een ontslag met wederzijds goedvinden is dit niet nodig. Je stelt dan een vaststellingsovereenkomst op met de werknemer, zodat er achteraf geen onduidelijkheid kan ontstaan.

Hierbeneden vind je onze voorbeeld-brief.


Dhr. J.A.G. de Jager
Perenboomstraat 5
6226 YG Maastricht

Janssen Automotive B.V.
Klinkebergstraat 5
6235 AB Maastricht

Maastricht, 3 juni 2024

Geachte heer de Jager,

Op 1 mei 2024 bent u gedurende twee jaar ziek geweest. Wij hebben daarom de mogelijkheid om uw dienstverband te beëindigen.

We hebben besloten om van deze optie gebruik te maken. Wij beëindigen daarom uw dienstverband met ingang van 1 augustus 2024, daarbij rekening houdende met de opzegtermijn van één maand. U ontvangt van ons een eindafrekening.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Natuurlijk vinden wij het spijtig op deze manier afscheid te moeten nemen. We rekenen echter op uw begrip voor deze moeilijke beslissing.

Hoogachtend,

G.H.M. Janssen
Algemeen directeur Janssen Automotive B.V.


Meer informatie

De bovenstaande brief is een voorbeeld-brief die bedoeld is voor werkgevers die na twee jaar ziekte een werknemer willen ontslaan. We gaan er hierbij vanuit dat de werkgever hiervoor al toestemming heeft gekregen van het UWV in de vorm van een ontslagvergunning.

Je moet in de brief aangeven wat de reden is voor het ontslag, bijvoorbeeld de langdurige ziekte. Daarnaast moet je natuurlijk de opzegtermijn in acht nemen die in de arbeidsovereenkomst vermeld staat.

Een belangrijke tip is daarnaast om de werknemer deze brief via de aangetekende post te versturen. Zo weet je zeker dat de brief is aangekomen en kan daar achteraf geen onduidelijkheid over ontstaan. Het is dan wel netjes om de keuze voor een aangetekende brief toe te lichten in de ontslagbrief. Dat kan bijvoorbeeld zo:


Wij versturen dit soort brieven standaard per aangetekende post, om er zeker van te zijn dat u deze belangrijke informatie ontvangt. Wij rekenen op uw begrip.


Zo zal de werknemer begrijpen waarom je deze brief aangetekend verstuurd en zal deze niet het gevoel krijgen dat de werkgever hem/haar wantrouwt.