Transitievergoeding

Er is een nieuw sociaal akkoord gepresenteerd en die is door regering Rutte 2 in de wetgeving omgezet.

ontslagbriefvoorbeelden

In het sociaal akkoord staat als voorstel de ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule te laten vallen en in plaats daarvan de vergoeding op basis van de transitievergoeding te bepalen.

De transitievergoeding bestaat uit een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar, voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan tien jaar.

Het maximum bedrag is €75.000. Het kan ook een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan €75.000 zijn. Er is een aparte overgangsregeling voor de transitievergoeding voor 50-plussers.

Voor ieder jaar dat de werknemer op ontslagdatum ouder is dan 50 jaar, is de transitievergoeding 1 maand per gewerkt jaar. Ook voor de overgangsregeling geldt het maximum van €75.000.

De transitievergoeding is voor zowel de werknemers met een vast contract als werknemers met een tijdelijk contract. De vergoeding dient te worden gebruikt voor (om)scholing of outplacement, om zo een andere baan te vinden.

Naast de transitievergoeding, die zal ingaan op 1 juli 2015, is het voor de kantonrechter nog steeds mogelijk om een lagere of hogere vergoeding toe te kennen.

Hiervoor komt geen aparte norm en er geldt ook geen maximum. Deze lagere of hogere vergoeding wordt niet zomaar toegekend.

De vergoeding wordt alleen toegekend bij ernstig verwijtbaarheid of een situatie die te wijten is aan de werkgever of werknemer. In het sociaal akkoord wordt dit als de ontslagvergoeding gezien.

Er zal dus geen ontslagvergoeding meer worden uitgekeerd, zonder bijzondere omstandigheden. De transitievergoeding is er om de werknemer meer kans te geven op spoedig terugkeer in een arbeidssituatie.

Ondanks dat de transitievergoeding de kantonrechterformule gaat vervangen, kan de kantonrechtersformule nog wel worden gebruikt. De formule kan nog worden gebruikt in een vaststellingsovereenkomst.

Bij wederzijds goedvinden tussen werkgever en werknemer blijft de vaststellingsovereenkomst bij ontslag mogelijk. Die overeenkomst blijft ook mogelijk bij collectief ontslag. Werkgevers en werknemers kunnen dan via de vakbonden deze afspraken blijven maken.

Transitievergoeding berekenen

Bij het berekenen van uw transitievergoeding spelen leeftijd, aantal jaar dienstverband, uw bruto maandinkomen en de hoeveelheid werknemers een rol. Ook hier wordt een formule toegepast. De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door de volgende factoren:

  • 1/3 maandsalaris per jaar over de eerste 10 jaar van het dienstverband
  • 1/2 maandsalaris per jaar over de daaropvolgende jaren

De transitievergoeding valt lager uit dan de huidige kantonrechtersformule. Echter de transitievergoeding heeft geen correctiefactor. Dit betekent dat de werkgever verplicht is om deze transitievergoeding te betalen, tenzij er sprake is van ‘ernstig verwijtbaar handelen’ of ‘nalaten’.

Let op! Dit is nog een wetsvoorstel dus er kunnen nog eventuele wijzigingen plaatsvinden.

Geen transitievergoeding

Een werknemer hoeft geen transitievergoeding te betalen wanneer:

  • Het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de medewerker.
  • Wanneer het bedrijf failliet gaat of wanneer de werkgever in de schuldsanering zit.
  • Als de medewerker de pensioengerechtigde leeftijd heeft
  • Als de medewerker onder de 18 jaar is en maximaal 12 uur werkt. Als de werkgever inmiddels 18 jaar is tijdens ontslag, hoeft de werkgever ook geen vergoeding te betalen.