Ontslagbrief voorbeeld kort

Een ontslagbrief, oftewel stoppen met werken en een voorbeeld van een korte ontslagbrief.

Ontslagbrieven kunnen lang of kort zijn, hoewel het laatste dikwijls een beter is.
Kort maar krachtig. 

Niet elke werkgever zit altijd te wachten op hele verhandelingen in lange brieven en de werknemer vaak anders ook niet, aangezien een ontslag soms ook stress en onzekerheid teweeg kan brengen.

Om in deze behoefte te voldoen worden op deze website diverse voorbeelden beschikbaar gesteld van ontslagbrieven, waarvan hieronder enkele van korte ontslagbrieven. Deze voorbeelden mogen vrij aangepast worden en vervolgens gebruikt worden.

Let op: Alles wat tussen blokhaken ([]) staat is waar één of meerdere keuzes gepresenteerd worden. Ontbrekende tekst (zoals de naam in een aanhef) dient ingevuld te worden. Uiteraard is sowieso alles naar wens aan te passen.

Hieronder volgt een voorbeeld van een ontslagbrief met een formele toonzetting.

plaats en datum: [plaats], [datum]
inzake: beëindiging arbeidsovereenkomst

Geachte [mevrouw/heer naam/afdeling persooneelszaken],

Hierbij wil ik u vertellen dat ik per [datum] mijn dienstverband wil opzeggen en daarmee mijn ontslag aanbied, met inachtneming van de opzegtermijn van een [tijdsbestek], per [datum].

Graag ontvang ik een bevestiging en informatie omtrent mijn ontslagprocedure.  Mocht u een gesprek op prijs stellen, aangaande mijn ontslag, ben ik hiervoor beschikbaar.

Veel dank voor de samenwerking en werkervaring.

Hoogachtend,

[naam]

Hieronder volgt een voorbeeld van een ontslagbrief met een informele toonzetting.

plaats en datum: [plaats], [datum]
betreft: beëindiging dienstverband

Beste mevrouw/meneer [naam],

Met grote tegenzin en een heel slecht gevoel wil ik iedereen bedanken en bij deze melden dat ik vanaf [datum] helaas mijn werkzaamheden zou willen beëindigen en daarmee mijn ontslag aanbied. Ik neem natuurlijk de opzegtermijn van [tijdsbestek] in acht, vanaf [datum].

Ik heb mijn tijd als bijzonder prettig en leerzaam ervaren, maar wegens omstandigheden ben ik genoodzaakt om mijn werk bij dit bedrijf te beëindigen. Als er nog behoefte is aan een gesprek wat betreft mijn ontslag dan hoor ik het graag.

Wellicht dat ik in de toekomst ooit weer in dienst kan treden bij dit bedrijf, maar voorlopig zal ik afscheid van het bedrijf moeten nemen.

Nogmaals veel dank voor alles en dat ik al die tijd in het bedrijf heb mogen werken, het was een waar privilege.

Met vriendelijke groet,

[naam]

Het voorbeeld hierboven geeft geen reden voor het ontslag
Hoewel het niet nodig is, tenzij de werkgever hierom vraagt, is het wel aan te raden en zeker bij een vriendelijk dienstverband, met een goede verstandhouding met de organisatie, afdeling of desnoods collega’s.
Op die manier kan ook tijd en moeite bespaart worden, door eventuele aanvullende correspondentie omtrent de reden te vermijden. 

Belangrijker nog dan die punten, of naast het willen maken van een sympathiek gebaar of iets dergelijks, is het ook verstandig met de kennis in het achterhoofd houdend dat bedrijven onderling geregeld in contact staan, zeker in dezelfde branches.

Bij een harde breuk met de werkgever kan zo mogelijk werknemer enige reputatieschade oplopen, met als gevolg dat een toekomstige sollicitatie ook bemoeilijkt wordt.

Dergelijke problemen zijn vrij eenvoudig te ontwijken, zo niet minimaliseren, door eenvoudigweg een vriendelijke en beleefde houding aan te nemen, ook ten tijde van een ontslag. 

De keuze voor de persoonlijke voornaamwoorden is in het bovenstaande voorbeeld van de informele ontslagbrief open gelaten en kan naar eigen keuze ingevuld worden.

Tutoyeren kan beter vermeden worden, vooral in het geval van onbekenden.
De kans bestaat ook dat een ontslag ingediend wordt bij iemand, bijvoorbeeld van de afdeling personeelszaken binnen in een bedrijf, die nooit eerder de werknemer in kwestie heeft gesproken of zelfs gezien. 

In sommige gevallen zit deze persoon, of de afdeling waartoe de persoon toe behoort, niet eens in hetzelfde kantoorgebouw. Wees beleefd en neig eerder naar formeel dan informeel, tenzij de algehele heersende cultuur in de desbetreffende organisatie het er naar maakt. Deze overweging is aan de werknemer, die dit het beste kan inschatten.

Besef wel dat beleefdheid tonen praktisch nooit kwaad kan. In het ergste geval kan een te beleefde, of beter gezegd een zeer formeel geuite, houding lichte verontwaardiging oproepen, hoofdzakelijk wanneer de werknemer van informeel naar zeer formeel omschakelt, waar het voorheen overwegend informeel was.

Menig werkgever beseft zich in vrijwel alle gevallen wel dat een ontslagprocedure een serieuze aangelegenheid is, zeker wanneer de werknemer op een dergelijke manier blijk van geeft en kan een hoop ook toegedicht worden aan, bijvoorbeeld, spanningen.  

Er zijn ook andere voorbeelden van ontslagbrieven op deze website te vinden. De formuleringen uit die andere voorbeelden zijn uitwisselbaar of kunnen wellicht ook aanvullende benut worden in combinatie met de formuleringen in de bovenstaande voorbeelden.