Ontslagbrief bijbaan

Een ontslagbrief schrijven voor een bijbaan, oftewel ontslag nemen van werk als bijbaan. 

Ontslagbrief-bijbaan

Bijbanen zijn veel voorkomend, vooral onder jongeren en studenten in het bijzonder.

Zoals het woord al aangeeft is een bijbaan een baan bij iets anders, meestal een studie. Een bijbaan is per definitie een deeltijdbaan, wat onder de flexwet valt, op basis van tijdelijke contracten.

Vaak is de toon minder formeel, omdat bijbanen vaak meestal ongeschoold werk betreft, dikwijls in, bijvoorbeeld, de detailhandel, horeca, bezorging, land- en tuinbouw.

Omdat het om tijdelijke contracten gaat is de ontslagprocedure sneller en minder gecompliceerd.  Desondanks is een degelijke ontslagbrief hoe dan ook aan te raden, ongeacht de reden.

Bekijk ook eens onderstaande supermarkten:

Ontslagbrief bijbaan: voorbeeld

Hieronder volgt een voorbeeld van een ontslagbrief.

Let op: Alles wat tussen blokhaken ([]) staat is waar één of meerdere keuzes gepresenteerd worden. 
Uiteraard is sowieso alles naar wens aan te passen.

datum: [plaats], [datum]
betreft: beëindiging werkverband

Beste mevrouw/meneer [naam],

Met pijn in het hart, om gelijk maar met de deur in huis te vallen, wil ik bij deze mededelen dat ik [u/jullie/je] vriendelijk moet bedanken en helaas niet meer bij [u/jullie/je] werkzaam kan zijn [per [datum], met inachtname van de opzegtermijn van [tijdsbestek]].

In verband met mijn [reden] zal het mij niet meer lukken om [dit werk/deze baan] te blijven combineren.

Ik heb het erg naar mijn zin gehad bij [u/jullie/je] en vond het werk heel [positieve typering].  Ik zal deze tijd enorm missen en met veel plezier er aan terugdenken.

Ik hoop dat wij nog contact zullen [blijven] hebben en misschien dat ik in de toekomst weer iets voor [u/jullie/je] kan betekenen.

Nogmaals veel dank voor alles.

Met vriendelijke groet,

[naam]

De schrijfstijl is als zeer informeel en direct te omschrijven, zoals vaak kenmerkend is voor de sfeer bij een bijbaan.

Reden voor ontslag

In het voorbeeld wordt aanvullend een reden gegeven voor het ontslag.  Een reden is eigenlijk niet nodig, tenzij de werkgever er om vraagt.  Bij een ontslag met een goede tot zelfs zeer amicale omgang binnen de organisatie is het echter sterk aan te raden.

Een reden opgeven is meer dan een sympathieke of beleefde geste, het is zeer aan te raden ook omdat organisaties geregeld in contact met elkaar staan.

Ook bij een bijbaan is dit van belang, want het is niet gezegd dat een toekomstige werkgever niet in contact staat met de werkgever die het werk bood van de bijbaan.

Persoonlijke voornaamwoorden

Wat betreft het gebruik van persoonlijke voornaamwoorden is in het voorbeeld de keuze open gelaten en kan dit naar eigen keuze ingevuld worden.  Bij veel bijbanen zal waarschijnlijk de keuze vallen op een meer informele bejegening.

Ongeacht de sfeer binnen organisaties is het soms misschien toch belangrijk om een leidinggevende of een medewerker van personeelszaken met beleefde aanspreekvorm te bejegenen.

De reden hiervoor is dat de werknemer niet altijd in contact heeft gestaan met iedereen binnen een bepaalde organisatie en andersom geldt hetzelfde. 

Kortom, het kan zijn dat degene die zich moet buigen over een ontslag wellicht nooit eerder contact heeft gehad met de werknemer die ontslag wil nemen.  Het is dan gepast om een bepaalde afstand en beleefdheid aan te nemen.

Kortom, wees beleefd maar wees niet te formeel qua taalgebruik wanneer het een organisatie betreft waar de cultuur of bedrijfssfeer minder of niet formeel is.

Formeel zijn is goed, maar let op!

Formeel zijn is overigens niet per definitie fout, maar het kan wel verbazing en in het ergste geval in lichte verontwaardiging kunnen resulteren. 

Dit gaat vooral op wanneer de werknemer voorheen altijd informeel contact heeft gehad binnen binnen de desbetreffende organisatie, zodat de houding dan als afstandelijk opgevat zou kunnen worden.

De werkgever weet uiteraard dat een ontslagprocedure een serieuze zaak is, met name voor de werknemer in kwestie.  Wanneer de werknemer dit ook toont, door heel beleefd te schrijven en met formele toon, is vanuit de werkgever daar vaak ook wel weer begrip voor. 

Een bepaalde bejegening is niet per se slecht of onjuist, maar probeer een zo strategisch mogelijke afweging te maken hierbij.

Op deze website zijn naast dit voorbeeld ook andere voorbeelden te vinden, waar andere formuleringen uit te wisselen zijn of aangevuld kunnen worden, mocht dat nodig of gewenst zijn.