Ontslagbrief contract bepaalde tijd

Je bent waarschijnlijk op deze pagina terecht gekomen omdat je een contract voor bepaalde tijd hebt en graag ontslag wilt nemen. Een ontslagbrief bij een contract bepaalde tijd is niet heel erg anders dan wanneer je een contract hebt voor onbepaalde tijd.

Wel dien je rekening te houden met het feit dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd vaak niet tussentijds kan worden opgezegd. Op deze pagina vertellen we je er alles over.

Ontslagbrief-contract-bepaalde-tijd

Ontslagbrief contract bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden beëindigd door een werkgever, maar ook niet zomaar door jou als werknemer. Er zijn drie scenario’s denkbaar waarin het contract wél kan worden beëindigd:

  • In de proeftijd van de arbeidsovereenkomst kunnen beide partijen (werknemer én werkgever) het contract opzeggen zonder opgave van reden. Let op: er moet dan wel een proeftijd zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.
  • Een ontslag op staande voet is nog steeds mogelijk, maar uiteraard mag je alleen op staande voet ontslagen worden als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zie ook “wanneer mag ik op staande voet worden ontslagen?
  • Als er een tussentijds “opzegbeding” in de arbeidsovereenkomst staat, kun je óók je contract voor bepaalde tijd tussentijds beëindigen. Hierbij dien je wel de opzegtermijn te respecteren.

Hoe ziet een opzegbeding er uit?

Een opzegbeding kan op meerdere manieren zijn opgenomen in je arbeidsovereenkomst. Een opzegbeding kan bijvoorbeeld in één zin zijn opgeschreven:

Deze overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.

Dit betekent dat jij als werknemer de overeenkomst tussentijds mag beëindigen. De opzegtermijn van één maand houdt eigenlijk in dat je bijvoorbeeld vóór 1 september ontslag moet nemen als je op 1 oktober ergens anders aan de slag wilt. Neem je ontslag op 30 augustus? Dan kun je dus op zijn vroegst op 1 oktober ergens anders gaan werken.

Help! Ik heb geen opzegbeding in mijn contract, wat nu?

Je wilt graag ontslag nemen want er komt een mooie kans voor een carrièreswitch langs die je niet snel nog een keer zal krijgen. Maar je hebt geen tussentijds opzegbeding. Wat moet je nu doen? In dit geval adviseren wij om het gesprek aan te gaan met je werkgever.

Je werkgever is tot niets verplicht en kan jij dwingen om je arbeidsovereenkomst volledig uit te dienen. Dat wil zeggen, als je een contract hebt voor één jaar zonder opzegbeding, dan kan jouw werkgever je “dwingen” om deze termijn vol te maken.

In de praktijk gebeurt dit echter zelden. Een werkgever is totaal niet gebaat bij een ongemotiveerde werknemer, en als de werkgever jou niet laat vertrekken zal dat niet bepaald goed uitpakken voor jouw motivatie.

Een werkgever zal dit misschien wel doen als jij een cruciale rol vervult binnen de organisatie. In dat geval zullen ze je niet zomaar laten gaan, en terecht. Wij adviseren in iedere situatie heel rustig te blijven en op een constructieve manier het gesprek met de werkgever aan te gaan. Probeer je in de schoenen van de werkgever te verplaatsen en stel je flexibel op.

Wees bereid om de werkgever tegemoet te komen om zo een vertrek af te dwingen. Als de werkgever merkt dat jij bereid bent om mee te denken, zal deze veel sneller geneigd zijn om jou te helpen en ook tegemoet te komen.

Kan de werkgever de overeenkomst beëindigen?

Een werkgever kan niet zomaar jouw arbeidsovereenkomst beëindigen. Wel kan de werkgever met jou als werknemer onderhandelen over het tussentijds beëindigen van de overeenkomst.

Dit heet ook wel een “beëindiging met wederzijds goedvinden”. Echter, aan zo’n beëindiging zit voor de werknemer een heel groot risico vast: je verliest je recht op een uitkering. Sinds 1 januari 2016 is de werkloosheidswet namelijk aangepast, en heeft een werknemer zonder tussentijds opzegbeding geen recht op een WW-uitkering totdat de termijn van de arbeidsovereenkomst is verstreken.

Conclusie

Als je een contract bepaalde tijd hebt, kun je niet zomaar een ontslagbrief indienen om ontslag te nemen. De uitzondering op deze regel is wanneer je een tussentijds opzegbeding in je arbeidsovereenkomst hebt staan. Hier moet dan altijd een opzegtermijn bij vermeld staan. Vaak is dit één maand maar het kan ook maximaal drie maanden zijn.

Heb je géén tussentijds opzegbeding? Dan zul je met je werkgever rond de tafel moeten. In de praktijk gaat een werkgever vrijwel altijd akkoord met een tussentijdse opzegging, maar de werkgever heeft wél het recht om je aan de termijn van je arbeidsovereenkomst te houden. Probeer er samen uit te komen, en stel je flexibel op. De werkgever zal dan sneller geneigd zijn om jou ook tegemoet te komen.

Kom je er echt niet uit met je werkgever? Schakel dan een bemiddelaar in of zoek juridische hulp. Let wel; dit zal niet altijd zin hebben want de werkgever staat in principe volledig in zijn recht als deze jou aan je contract houdt.